Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

579 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Małgorzata pisze:

  Kocham Cię, Panie Jezu. Twoja Małgorzata.

 2. Basia pisze:

  Jezu dziękuję za każde dobro które otrzymałam, za ludzi na mojej drodze za ich pomoc. Proszę cię Jezu także o uzdrowienie mojego chorego prawego barku.

 3. Kinga pisze:

  Jezu Ufam Tobie, proszę o Twoje łaski o zdrowie, o szczęśliwy powrót do pracy, dziękuję Jezu z wszelkie Twoje Laski

 4. Eliza pisze:

  ❤️

 5. NIEWOLNIK BOZEJ MILOSCI pisze:

  MOJ PRZYJACIELU
  MOJ WYBAWICIELU
  ZNALAZLEM TO CO POWIEDZIALES
  Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
  POTWIERDZAM JESTES KTORY JESTES DROGA PRAWDA ZYCIE
  TAK CZEKAM ABY TOBIE OSOBISCIE PODZIEKOWAC
  MOJ PRZYJACIELU MOJ SZCZESCIE MOJ ODKUPICIELU
  PRZEBACZ PRZEBACZ PRZEBACZ JESTES PRZEBACZENIEM

 6. Małgorzata pisze:

  JEZU UFAM TOBIE
  w zdrowiu i teraz w chorobie.
  Blogosławisz mnie i otaczasz opieką i z opresji ratujesz wysyłając armię Aniołów i Świetych.
  Dziękuję, że przychodzisz do mojego serca chociaż w niczym sobie nie zasłużyłam
  Dziękuję, że modlitwy wysłuchujesz od tak “marnego pyłku”.
  Dziękuję, że potrafię usłyszeć Twoje napomnienia i bardzo przepraszam za to, że czasem jestem jak “głucha i ślepa”
  Przepraszam, za wszystkie zniewagi
  Wybacz mi moją ułomność i że nie jestem doskonała, nie chce niczego psuć w Twoich zamiarach i planach
  Kocham Cię Moj Miłosierny JEZU
  Naprawiaj mnie, zmieniaj na swoje podobieństwo, udoskonalaj, uzdrawiaj
  JEZU UFAM TOBIE
  niech Twoja Wola się stanie a nie moja.
  JEZU UFAM TOBIE

 7. Barbara pisze:

  Boże Wszechmogący błagam Cię o zdrowie i o opiekę nad moją rodziną proszę o błogosławieństwo dla mnie i dla moich bliskich proszę naucz nas rozmawiać ze sobą pomóż nam się odnaleźć. Dziękuję za wszelkie łaski jakie mi nas obdarzasz.

 8. sylwia pisze:

  Panie proszę w wiadomej Tobie intencji.

 9. Emilia pisze:

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony teraz i na wieki. Dziękuję Ci z całego serca za Twoją miłość, cierpliwość. Dziękuję, że jestem,za wiarę, za wszystko. Tobie Boże pragnę służyć, pełnić Twoja wolę. Kochać Cię całą sobą. Niech Twoja chwała opromieni nas wszystkich. Prowadź Ojcze, napełniaj nas Duchem Świętym i umacniaj w wierze. Zawsze niech będzie wola Twoja. Kocham Cię Panie Boże i moim największym pragnieniem jest, żeby kochała cię każda dusza. Obdaruj każdego człowieka łaską wiary, nie pozwól Ojcze, żeby jakakolwiek dusza poszła na potępienie. Błagam Cię o to mój Boże, w Trójcy Świętej Jedyny z całego serca. Uwielbia dusza moja Pana mego moc, raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym.

 10. Marek pisze:

  Panie Jezu, proszę o siłę w pelnym wyzdrowieniu po przebytym covid. Daj siłę w zmianach w moim życiu, które postanowiłem zmienić i obiecałem Tobie podczas choroby. Wspieraj moją rodzinę i daj odczuwać Twoją opiekę tak jak kilkukrotnie tego doświadczyliśmy. Jezu ufam Tobie

 11. Ania pisze:

  Panie Jezu Miłosierny proszę o zdrowie, wzajemną miłość, potrzebne łaski dla bliskich, w mojej intencji oraz za dusze krewnych zmarłych. Jezu ufam Tobie.

 12. Adam pisze:

  Panie Boże dziękuje że jesteś.
  Dla Jego Bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla Nas i Całego Świata.
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchwi Świętemu jaka byla teraz i zawsze i na wieki wiekow Amen.
  Memento Mori.

 13. tomasz pisze:

  Jezusie Synu Dawida ulituj się nad Nami, oddaję Ci całą moją Rodzinę i dziękuję za wszystko co mi dałeś.

 14. Monika pisze:

  Uwielbiam Cię mój Ojcze i dziękuję Ci, że codziennie pozwalasz mi adorować Siebie w Najświętszym Sakramencie.
  Tobie mój Najdroższy chwała na wieki wieków. Amen

 15. Danuta pisze:

  Jezu Miłosierny. proszę o łaskę uzdrowienia mojej mamy i całej rodziny.

 16. Alicja pisze:

  Matko Nieustającej Pomocy Królowo Różańca Świętego błagam cię o zdrowie i błogosławieństwo dla mojego syna proszę czuwaj nad nim i spraw aby nie odnowiła mu się choroba i aby badania jutro wyszły dobrze. Dziękuję ci za opiekę nad nim.

 17. Krystyna pisze:

  Panie Jezu powierzam Ci siebie, mojego męża i dzieci i proszę o nasze nawrócenie i uwolnienie oraz zdrowie i potrzebne łaski. Panie Jezu Błogosław nam. ❤❤❤❤❤
  Jezu ufam Tobie.

 18. Mariola pisze:

  Panie Jezu powierzam Ci mojego męża i dzieci i proszę o ich nawrócenie i uwolnienie oraz zdrowie i potrzebne łaski. Panie Jezu Błogosław nam.

 19. Ewelina pisze:

  Panie Jezu proszę uzdrów mojego Tatę i przymnóż sił mojej Mamie i zdrowia bo tez cierpi. Ufam, ze mnie wysłuchasz.

 20. Matka pisze:

  Jezu Miłosierny błagam cię o zdrowie dla mojego syna proszę ulituj się nad nim i spraw aby wyzdrowiał aby nie miał nawrotu choroby i aby mógł zacząć normalnie żyć. Matko Nieustającej Pomocy proszę wstaw się u swojego syna za moim dzieckiem błagam pomóżcie mu wyzdrowieć. Jezu dziękuję że jesteś z nami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.