Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

565 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Anita pisze:

  Panie Boże, Jezu dziękuję że jesteś z nami uchroń nas proszę przed troskami i daj siłę i zdrowie szczególnie dla dziadka który teraz przebywa w szpitalu po operacji. Proszę spraw żeby wyzdrowiał i do nas wrócił.

 2. Robert pisze:

  Panie Boże dziękuje z całego serca za wszelkie łaski, opiekę i otrzymane dary. Przepraszam za moje grzechy i zaniechania. Jezu Miłosierny i Najświętsza Matko proszę o zesłanie Ducha Świetego na moją rodzinę, naprawienie relacji i umocnienie w wierze. Proszę szczególnie w intencji moich dzieci, które powierzam Waszej opiece. Proszę o łaskę wiary dla nich, błogosławieństwo na dalsze życie i kierowanie ich decyzjami. Jezu ufam Tobie!

 3. Bożena pisze:

  Jezu Miłosierny, Matko Najświętsza ześlijcie Ducha Świętego na całą moją rodzinę, na wnuki i dzieci moje, na mnie i mojego męża chorych onkologicznie. Proszę o łaskę dla nas wszystkich i moją najbliższą rodzinę oraz wszystkich potrzebujących. Amen.

 4. Barbara pisze:

  Jezu Miłosierny Matko Nieustającej Pomocy błagam was o zdrowie dla mojego syna proszę aby nie musiał mieć kolejnej operacji aby wszystko było dobrze. Proszę wyleczcie go i otoczcie go opieką.

 5. Danuta pisze:

  Jezu Tyle za nas wcierpiales i dalej ranimy Ciebie ,dziekujemy ze jestes i pomagasz nam niesc nasze codzienne krzyze. Ufamy Tobie, prosze nie opuszczaj nas.

 6. matka pisze:

  Jezu ufam Tobie i oddaje w Twoje rece problemy dzieci i moje prosze pomoz nam

 7. Artur pisze:

  Wieczność już trwa. Módlmy się za twórcę mszy-online. Bóg zapłać za to dobro.

 8. Basia pisze:

  Panie Jezu proszę cię o zdrowie dla mojego syna proszę ulecz go spraw aby wszystko było dobrze. Dziękuję za to jesteś przy nas.

 9. Adrian pisze:

  Jezu. Proszę Cię o łaskę nawrócenia z grzechu ciężkiego, o uleczenie zranień, o powrót do Ciebie i dobrą spowiedź. Proszę o łaski dla naszej parafii i naszego miasta. Proszę w intencjach Adama i Jackie, a także wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę. Kocham Cię.
  Adrian.

 10. Elżbieta pisze:

  Jezu mój kochany przepraszam Cię za moje grzechy i mojej rodziny dziękuję Ci że mnie Zbawiłeś. Kocham Cię Jezu.

 11. Justyna pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o pokój na Ukrainie i dla całego świata. Spraw abyśmy nigdy od Ciebie już nie odstąpili. Umacniaj nas wszystkich grzesznych w wierze , pokoju i miłości . Tylko z Tobą możemy być bezpieczni. Jezu ufam Tobie

 12. Matka pisze:

  Jezu Miłosierny błagam cię o błogosławieństwo dla mojego syna proszę pomóż mu podjąć słuszną decyzję proszę opiekuj się nim proszę czuwaj nad nim. Ufam tobie i wiem że będziesz zawsze przy nas.

 13. Barbara pisze:

  Jezu Miłosierny Matko Nieustającej Pomocy błagam was o zdrowie i błogosławieństwo dla mojego syna proszę zeslijcie na niego Ducha Świętego. Proszę pomóżcie mu uwierzyć w siebie aby nauczył się żyć. Dziękuję że jesteście w naszym życiu. Proszę o pokój na Ukrainie.

 14. Renata pisze:

  Jezu, proszę Cię o łaskę nieba dla Henryka

 15. Jolanta pisze:

  Panie Jezu pobobłogosław nas Pokojem dla Ukrainy i świata, udziel łaski mnie z woli Twojej. Poblogosław najbliższym i wszystkim, których polecam, błogosław Polsce. Chwała Trójcy Przenajświętszej, Mamie Bożej, Św. Józefowi.

 16. Niewolnica pisze:

  Panie mój ukochany, dziękuję za wszystko co stale od Ciebie otrzymuję. Za chorobę, pobyt w szpitalu, spotkanych ludzi, za duże lekcje pokory, za pomoc i radość których doznawałam i dawałam. Jestem Twoją niewolnicą przez Matenke Ukochaną i wiem ze dopuszczasz na mnie tylko dobro. Błagam Cię Trójco Przenajświętsza ratuj świat, ocal nas nędzników , rodzinę, kapłanów i dozwól osiągnąć zbawienie. Irena

 17. Basia pisze:

  Jezu Miłosierny błagam Cię o błogosławieństwo i opiekę nade mną i nad moją rodziną uchroń nas przed wojną proszę pozwól nam żyć w pokoju. Jezu ufam Tobie.

 18. Agata pisze:

  Jezu proszę uchroń świat przed wojną, pomóż nam być dobrymi ludźmi, nie krzywdzącymi innych. Boże proszę Cię o dalszą opiekę nad moją Rodziną, o zdrowie dla Najbliższych. Dziękuję Ci Boże za Twoje miłosierdzie, które okazujesz nawet wtedy gdy na to nie zasługuję. Dziękuję

 19. Anja pisze:

  Jesus, ich bitte Dich um den Frieden in der Welt und in unserer Pfarrei.Sende Deinen Heiligen Geist in unsere Herzen! Jezu ufam tobie! Jesus ich liebe Dich, wandle mich, wie Du mich habe möchtest, Dein Wille geschehe ⚓

 20. Barbara pisze:

  Matko Nieustającej Pomocy Krolowo Różańca Świętego Jezu Miłosierny błagam o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie mojego syna i męża. Proszę pomóżcie wyzdrowieć mojemu dziecku. Błagam o pokój na Ukrainie uchroń nas przed wojną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.