Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

503 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Bernarda pisze:

  Jezu ulecz Marysię z depresji uzdrow Jej duszę i ciało. Matko Nieustającej Pomocy opiekuj się Marysia

 2. Modlitwą o szczęśliwe rozwiązanie pisze:

  Kasiu, dzisiaj jest święto Matki Bożej Ostrobramskiej, która jest w tym wizerunku w stanie błogosławionym. Powierzam Ciebie I dzieciątko najlepszej z Matek i najskuteczniejszej z Orędowniczek. Niech Pan będzie uwielbiony w Twoim dzieciątku, niech wszelki lęk i niepokój odstąpi od Ciebie, bo Dawca życia jest z Tobą!Łączmy się dzisiaj we mszy świętej /choćby on-line/ w tej intencji.Halina

 3. Kasia pisze:

  Błagam o modlitwę za moje dzieciątko, by stał się cud jeśli jest to zgodne z wolą Bożą i bym utrzymała ciążę i urodziła dobre i zdrowe dzieciątko.

 4. Mietek i Małgosia pisze:

  Boźe nasz wystarczy Twoje spojźenie a dokonasz cudu
  Małgosia oczekuje Twego spojzenia wysłuchaj nas

 5. Edyta pisze:

  Kochany Boże, wysłuchaj naszych próśb i otwórz nasze serca na działanie łask i Twojej Bozej Miłości w jedności z Jezusem i Duchem Świętym. Proszę Cię o błogosławieństwo i Twoje cudowne pocieszenie dla wszystkich modlących i uciekających się do Ciebie w swoich smutkach, strapieniach i samotności duchowej. Daj nam wszystkim zdrowie fizyczne, duchowe, cielesne. Spójrz na nas pragnacych Twojej miłości jak na swoje najdroższe, najmilsze dzieci, które nie chcą Cię ranić żadnym złym czynem, myślą, słowem. Wybacz wszystkie grzechy, które nie spodobały się Tobie, a zaistniały przez naszą niewiedzę, zwątpienie, złe doświadczenia, ludzi oddalonych od Ciebie z naszych rodzin lub bliskiego otoczenia. Oddal od nas wszelkie nieszczęścia, zło, choroby, klątwy, złorzeczenia i przytul nas do siebie jak Ojciec swoje dziecię. Proszę o uzdrowienie wszystkich naszych ran, które mogły zamknąć nasze serca na działanie Ducha Świętego. Boże Żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy miej w opiece nas, naszych bliskich i nasze dzieci. Tak nam dopomóż Bóg. Ufamy Tobie Jezu Chryste, wierzymy w Twoje zbawcze dzieło na ziemi i wyrzekamy się wszystkiego co złe. Święty Michale Archaniele z Chórami i Tronami Anielskimi, Przewodniku Świętych, módl się za Nami. Maryjo, Piekna Różo Duchowna i Lilijo, czuła Matko wszystkich wierzących w Ciebie, módl się za Nami, Święty Ezechielu, módl się za Nami, Święty Izajaszu, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za Nami. Wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami. Wszyscy święci i Apostołowie módlcie się za Nami.

 6. Anna pisze:

  Panie Jezu proszę wylecz mnie z moich chorób

 7. Anna pisze:

  Proszę bardzo proszę Drogi Jezu o cudowne uleczenie mojej córki Natalii

 8. Bozena pisze:

  Jezu, tylko Ty znasz moje serce. Ja sama go tak dobrze nie znam jak Ty.
  Boże najukochańszy. Czy to możliwe że wzbraniasz mi Laski związania się z osobą która stanęła na mojej drodze?Tylko Ty wiesz jak bardzo cie kocham i Ty zawsze będziesz na 1 miejscu.Tak b.czuję i wierzę w sens wzajemnego oddania małżonków na Twoja chwale i na spotęgowanie i rozszerzanie się tej ludzkiej miłości w świecie dla innych. Nadeszły na mnie czarne chmury i nie rozumie gdzie mnie prowadzisz? A przecież tak b.uwaznie słuchałam twego głosi.Pogubilam sie, podnieś mnie Jezu a jeśli Twoja wola pozwól znaleźć dla nas wspólną droge. Jezu Ty się tym zajmij.

 9. Przyjaciółka pisze:

  Jezu, Panie mój.. Przyjacielu, ukryty w najświętszym sakramencie.. najczystsze Światło we wszechświecie. Ty znasz moją nędzę.. Ty znasz moje ścieżki .. Ty znasz mój ból i głębię serca. Przytul mnie..,proszę… Nie mam już sił iść dalej z ciężarem, który z dnia na dzień, z godziny na godzinę przygniata mnie coraz bardziej do ziemi. W bagnie grzechu, w deszczu moich win, w rozrywającym bólu miłości krzyczę do Ciebie: Boże mój !!!.. Boże, nie opuszczaj mnie!!!… Przyniosłeś Miłość na ziemię by człowiek był szczęśliwy.. dlaczego więc stoję przed wyborem? Szmat drogi życia już za mną.. Może dokonałam złych wyborów, może złymi ścieżkami powędrowałam ale przecież Ty zawsze mnie wspierałeś. Teraz, gdy dojrzałam do Twojej Miłości, pragnę tylko jednego..wielbić Ciebie u boku człowieka, którego kocham. Panie.. błogosławiłeś i błogosławisz cierpiącym i konającym w bólu nie tylko ciała ale i duszy.. Jezu, nie omijaj mnie.. nie gardź moją człowieczą miłością.. nie odrzucaj wyciągniętej, żebrzącej mojej dłoni.. Pobłogosław naszej miłości Panie aby każdy nasz kolejny dzień był darem Miłości dla Ciebie.. aby każda chwila z nami była Tobie miłą.. aby serca nasze były wypełnione Tobą.. O Światłości najświętsza pomóż nam wspólnie żyć w uwielbieniu Ciebie i ludzi. Amen

 10. Roma pisze:

  Jutro są mojego syna urodziny. Matenko ukochana, otwórz swoje serce przed nim i przytul go do niego, niech odczuje Twoja nieustającą milosc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *