Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach Zjednoczonych

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


 

“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

302 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Zuzanna pisze:

  Panie Jezu dziękuję ci za wszystko co dla mnie uczyniłeś i proszę Cię chroń moją rodzinę od złego i obdarz ja Swoim Miłosierdziem.Jezu ufam Tobie.

 2. Elżbieta pisze:

  Panie Boże Wszechmogący udziel łask mojej rodzinie, miej w opiece mojego męża, dzieci – ich współmałżonków i wnuka. Nie opuszczaj nas w potrzebie, proszę o zgodę w rodzinie.
  Pomóż nam i ludziom na całym świecie przetrwać pandemię i zrozumieć, że bez wiary nie ma przyszłości….
  JEZU UFAM TOBIE

 3. Barbara pisze:

  Panie Boże zmiłuj się nad nami wszystkimi i uchroń nad od złego. Proszę Cię o zdrowie dla wszystkich ludzi na świecie miej nas w swojej opiece.

 4. Elżbieta pisze:

  Jezu, ufam Tobie. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 5. Damian pisze:

  Panie Jezu uratuj świat od Pandemii. Proszę o ratunek dla Polski i świata

 6. Gabriela pisze:

  P.Jezu proszę Ciebie o pomoc duchową i finansową od mojej rodziny aby mi pomogli Twoja czcielka

 7. Zosia pisze:

  Jezu z ufnoscia zwracam sie do Ciebie, pomoz nam w tych ciezkich czasac, uchron moja rodzine, dzieci i wnuki od empidemi. z ufnoscia mowie do Ciebe: Jezu Ty sie tym zajmj

 8. Ewa pisze:

  Jezu miłosierny w swojej łaskawości przymnóż wiary i ufnosci, pomnóż miłość w ciężkim czasie mojej rodzinie abyśmy nie zbłądzili Jezu ufam Tobie

 9. Małgorzata pisze:

  Jezu nie opuszczaj nas. Błogosław i miej w swojej opiece mojego męża, dzieci i wnuka oraz całą rodzinę. Proszę Cię Jezu o wygaśnięcie tej strasznej epidemii, zlituj się nad nami grzesznymi i całym światem. Udziel nam swojego Miłosierdzia. Jezu Ufam Tobie

 10. Marti pisze:

  Nie wiedziałam ze jest taka fantastyczna stronka ❤️❤️

 11. Barbara pisze:

  Panie uchroń mnie od wszelkiego zła. Przyjdź mi z pomocą. Nie pamiętaj złego.

 12. Woela pisze:

  Niechaj będzie pochwalony przenajswietszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków Amen 3x
  Dzięki Ci Panie za kolejny dzień kwarantanny za ogromne pragnienie przyjścia na normalną mszę świętą na spotkanie z Tobą razem z siostrami i braćmi z naszej wspólnoty dzielnicowej. Za tych wspaniałych ludzi, którzy sie modlą z nami za dar naszych kapłanów tak mocno zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji za to by nasz Kościół był żywą społecznością a nie tylko widownią ogladajaca teatr jednego czy dwóch aktorów.
  Proszę abyśmy mogli znów razem Cię wychwalac. Amen.

 13. Łaska opieki dla służby zdrowia pisze:

  Jezu, proszę o łaskę opieki I duchowego wsparcia dla męża lekarza, naszych dzieci, które są lekarzami I w tym trudnym czasie niosą pomoc potrzebującym

  • Barbara Halska pisze:

   Jestem z Tobą i całą Twoją Rodziną, będę się modlić z Was…
   Proszę o modlitwę za mojego Syna Błażeja, chorego na SM, leżącego od 8 lat. Mam 70 lat, sama jestem schorowana i mam mało siły, a samotnie (mój Mąż zmarł rok temu) opiekuję się chorym.
   Boże, pomóż przetrwać ten trudny czas !
   Matko Boska Nieustającej Pomocy wspieraj Nas!

 14. Marzena pisze:

  Jezu miłosierny mniej w swej opiece mojego męża , moje dzieci .wnuka ,brata oraz bratanków Miej także litościwe spojrzenie na mnie Mniej w opiece w tych trudnych chwilach moja rodzinę cały świat pogrążony w tej strasznej epidemii Zlituj się nad nami grzesznikami i uwolnij nas od grzechu i epidemii .
  Jezu UFAM TOBIE

 15. maria pisze:

  Jezu, miej nas w swojej opiece. Pomóż nam i całemu swiatu w walce z epidemią jak panuje. Ufam TOBIE !

 16. ala pisze:

  Jezu Ty się tym zajmij…Ufam tobie.

 17. Joanna pisze:

  Boże, Ojcze nasz, daj nam siłę abyśmy przezwyciężyli pandemię i abyśmy wyszli z tego silniejsi i lepsi. Błogosław nam, a szczególnie tym którzy bezpośrednio walczą o nasze zdrowie i życie.
  Proszę Cię Panie, miej w opiece całą moją rodzinę, a szczególnie syna, który teram szczególnie potrzebuje Twojej opieki. Daj mu siłę, aby jak najskuteczniej i najszybciej zmierzył się z chorobą oraz oby powrócił do Ciebie.
  Ty najlepiej wiesz, co dla nas najlepsze. Prowadź nas swoimi ścieżkami.
  Niech się spełni Twoja Wola.

 18. Ewa pisze:

  Błogosław nam Panie

 19. Renata pisze:

  Renata
  Kochany Jezu pomóż całemu światu przejść przez
  ten trudny okres w jakim obecnie znajdujemy się.
  Wierzę że jest to próba zmiany życia dla wielu z nas – Czas kiedy warto zastanowić się
  co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu doczesnym – Ty Panie Jezu jesteś najważniejszy ,rodzina i pokój na świecie. Święty Boże ,Święty mocny ufamy Tobie i
  zawierzamy Tobie cały świat. Kochani módlcie się bo to jest ważne ,reszta przemija…

 20. Iv pisze:

  Jezu Miłosierny.. Kimże jestem..? kim.., że tak bardzo Ukochałeś mnie – kata, który smaga do krwi Twoje Święte Ciało biczem moich win..? Kimże jestem, że pochylasz się nade mną i podnosisz mnie gdy już nie mam siły ani wstać, ani dalej iść.. Ja…., człek marny i upadły.. niczym trędowaty ślepiec, pogrążony w mrokach grzechów korzę się przed Tobą. Z Twojej to woli oddycham i żyję.. TY karmisz mnie chlebem powszednim..TY przywracasz wzrok..leczysz z trądu win.. wyprowadzasz z mroku grobowca grzechu.. poisz wodą życia z biblijnej studni i źródeł łask Twoich. Nic nie dzieje się bez Twej woli.. Ja niegodna.. upadam w pokorze przed Twoim Świętym, Wszechpotężnym Majestatem niczym kruchy liść.. O nic nie śmiem prosić, a jedynie tylko żebrać o okruch Twojej litości, i tę Przenajświętszą kroplę Krwi, która obmyje mnie z grzechu mojego. Tobie o Chryste, Panie mój i Królu w pokłonie Ziemia i Niebo oraz wszelkie stworzenie, które z woli Twojej.. żyje… Amen

 21. Ula pisze:

  Jezu nie opuszczaj nas błogosław mojej rodzinie a w szczególnej mniej w opiece mojego męża

 22. Ufność pisze:

  Jezu Jedyna miłości nasza w Tobie cała nadzieja ufamy Tobie

 23. Wieslawa pisze:

  Zmiłuj się nad nami Panie bo jesteśmy grzeczni… cóżeśmy uczynili z tym pięknym światem który nam podarowałeś…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *