Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach Zjednoczonych

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


 

“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

264 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Urszula pisze:

  Adoruję Cię Panie Jezu i dziękuję za wszystkie łaski ,którymi mnie obdarzasz.Proszę o zdrowie dla córki,wiarę dla wnuków,wnuczki,zięcia ,.

 2. Beata pisze:

  Miłosierny Jezu prosze o łaskę trzezwosci dla męza Jacka o siłe dla niego w podjeciu decyzji błagam o miłosc zgode w naszym małzenstwie rodzinie jezu ratuj mojego meza ratuj nas….

 3. Katrin pisze:

  Jezu jestem Twoja, zbaw mnie proszę.

 4. Mateusz pisze:

  Dopomóż mi Jezu.Wiem że wiele zgrzeszyłem.Błagam wyprostuj moje życie Panie.Daj mi prawdziwą miłość całego zycia,tą która mnie uzdrowi.

 5. Barbara pisze:

  Panie Jezu Miłosierny błagam Cię o zdrowie dla moich bliskich proszę błogosław nam abyśmy się kochali szanowali i byli wsparciem dla siebie w trudnych chwilach błagam wskaż drogę mojemu synowi proszę pokieruj nim żeby nie zmarnował sobie życia aby znalazł kogoś kto go pokocha i będzie zawsze przy nim Matko Różańca Świętego módl się za nami.

 6. Tomasz pisze:

  JEZU przepraszam ,to wszystko za mało aby wyrazić mój żal za wszystko com Ci uczynił , Wybacz błagam i o miłosierdzie Twe wołam Jezu Chryste Ty Wiesz Proszę ulituj się nade mną grzesznym, pragnę Twej litości i przebaczenia , o JEZU padam przed Tobą i wołam przyjdź mi z pomocą Jezu i w łaskawości swej obdarz łaską zdrowia o którą Cię proszę abym dla Twej chwały mógł wielbić Cię i być Twoim głosicielem prawdy i miłości jaką nas obdarzyłeś , JEZU Mój Kochany i miłości bezmiarze Ulituj się Proszę

 7. Anna pisze:

  Panie Jezu mój jedyny Zbawco i Odkupicielu proszę o łaskę donoszenia córeczki do terminu porodu ,proszę o jej świętość życia aby tu na ziemi była odbiciem Twojej chwały a nam przyniosła pociechę.Usun Jezu te trudności jeśli chcesz.Matko Najświetsza oddaje się Tobie bez warunków i bez zastrzeżeń całkowicie.Oddaje Tobie rowniez wszystkie moje dzieci i mojego męża prosząc dla nich o błogosławieństwo i zbawienie dusz.Jezu ufam Tobie.

 8. Stanisława pisze:

  Proszę Cię Jezu w Tym Najświętszym Sakramencie o ratunek i potrzebne łaski dla Joanny. Jezu Ty wiesz co się z nią dzieje, Ty wszystko możesz, Ty się tym zajmij. Spraw by ona i jej córeczką były szczęśliwe, ulecz proszę Joannę z nałogów i zniewoleń. Ona dzisiaj leży na detoksie a dziecko czeka na mamę. Proszę Cię Panie zanurz ich w Swoim Miłosierdziu, obdarza wiarą, miłością i zdrowiem na ciele i duszy. Jezu ratuj Joannę i Julię.

 9. Jezu , prosze Cie pomoz Nam w rozwiazaniu trudnej sprawy. Daj sile mojemu mezowi i spraw aby potafil pokonywac przeszkody na swjej drodze… Boze Ty wszystko mozesz. Jezu ufam Tobe…

 10. Teresa pisze:

  Panie Jezu pragnę Cię wielbić. W duszach alkoholików w mojej rodzinie ,tych żyjących oraz zmarłych,przepraszam Cię Jezu za nich. Bądź Jezu wywyższony w każdej chwili mojego życia .

 11. prosba pisze:

  O moj Jezu, ukryj mnie i moich najblizszych , rodzine w glebi swego serca i oslaniaj swymi promieniami przed wszystkim co nie jest Toba. Prosze Cie Jezu aby Twoja laska zasilala moja dusze. Miej wswej opece i zdrowiu mojgo meza, dzieci, naszych rodzicow, rodzenstwo i przyjaciol. Wskaz mojemu synowi Krystianowi odpowiednia droge w zyciu i ab zawsze prowadzla do Ciebie. Spraw aby mo rodzice i moj brat Piotr pojednali sie. Wieczny odpoczynek racz zmarlym z naszych rodzin dac Panie a siatlosc niech im swieci niech odpoczywaja w pokoju wiecznym, amen. Jezu ufam Tobie. Twoja sluzebnica Dorota

 12. Andrzej pisze:

  Boże prowadź mnie i moich bliskich, kocham Cię Boże

 13. Bernadeta pisze:

  Uzduw mnie Jezu

 14. Wanda pisze:

  Jezuniu, dziękuję za wszystkie łaski. Za operacje. Proszę za rodzinę szczególnie za Krzysztofa aby Duch Święty zdobył jego serce. Aby MARYJA nas prowadzila. Bądź uwielbiony we wszystkich naszych sercach. I aby nikt nie został potępiony. Chwała Tobie Panie. Niech będzie uwielbiony Imię Pańskie.

 15. Bogusia pisze:

  Prosze Cie Jezu daj mi sile i odwage do gloszenia prawdy o Tobie w dawaniu
  swiadectwa moim zyciem.

 16. Dominik pisze:

  Są to osoby z poważnymi problemami, lepiej się pomódlmy o to by ich prośby zostały wysluchane. Amen

 17. Ela pisze:

  Jezu pomóż dźwigać ciężar naszego życia.Ratuj naszą córkę i jej życie .daj jej dar mądrości w podejmowaniu wyboru w postępowaniu w małżeństwie.Ratuj naszego wnuka i obdarzają swoimi łaskami.

 18. Basia pisze:

  Panie Jezu kochany dziękuję ci za wszystko co dla nas uczyniłeś i proszę Cię chroń moją rodzinę od złego i obdarz ja Swoim Miłosierdziem. Matko Różańca Świętego módl się za nami.

 19. Agnieszka pisze:

  Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!
  Panie Jezu, proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla mnie i kobiet, które są i były w ostatnim czasie ze mną w szpitalu. Błogosław nam.
  Bądź uwielbiony w swoim działaniu i swojej świętej woli względem nas.
  Amen

 20. Twoja czcicielka pisze:

  Jezu, uzdrawiaj mój kręgosłup i moją nogę.

 21. Dominik pisze:

  Choć wierzę i Kocham Ciebie to proszę i błagam o dar nawrócenia dla mnie i żony mojej, abyśmy żyli prawdziwie wiara i Tobą Panie. Amen

 22. Ona pisze:

  Te słowa brzmią jak poemat. Piękne…

 23. Uwolnienie pisze:

  Panie mój, błagam o wiarę dla moje męża i uwolnienie z nałogów. Ty możesz wszystko….

 24. Ewa pisze:

  Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa jak dłoń w dłoni przyjaciela… Kocham Ciebie Mój Jezu. Dziękuję Ci dzisiaj szczególnie za O. Pio. Całym sercem proszę o dar wiary dla Marka i małżeństwa dla corki

 25. Kasia pisze:

  Panie Boże, wskazuj mi Twoją wolę w moim życiu i pomagaj mi nosic mój codziennny krzyż

 26. Barbara pisze:

  Panie Boże kochany proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny a w szczególności dla mojego syna aby pokonał uzależnienie wrócił na terapię i odnalazł sens życia.

 27. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę za moje zdrowie aby nie było krwawień i cud donoszenia zagrożonej ciąży

 28. Michał pisze:

  Dziękuję Ci Jezu za to że prowadzisz nawet gdy nie wiem dokąd bo tylko Ty wiesz co jest dobre! Dziękuję Ci że wysłuchujesz i spełniasz gdy dobre dla mnie jest to o co proszę ale czesto nie spełniasz i dopiero po jakimś czasie ale widzę że jak zwykle miałeś rację – bo tylko Ty wiesz na pewno co jest dobre i znasz mej drogi sens. Dziekuję Ci panie że mimo mej nędzy Ty nie gardzisz mną lecz stale pociągasz i utulasz jak ojciec dziecko w swych ramionach.. Ty jesteś moim Ojcem..

 29. Agnieszka pisze:

  Dziękuje ci Boże za dobre wyniki badań mojego syna i proszę cie o dalsza opiekę i błogosławieństwo dla mojej rodziny oraz o całkowite zniknięcie guzków z szyji mojego dziecka. Jezu ufam ci i tym ty się zajmij

 30. Małgorzata pisze:

  Panie Jezu! W Hostii ukryty! Błagam Cię! Błogosław Mojemu synowi Wojciechowi w szukaniu tak upragnionej pracy! Jezu, pomóż mu. Jak mówił Ojciec Pio: “Jezu! Ty się tym zajmij”. Mój syn tak długo szuka, chodzi na rekrutacyjne rozmowy i niestety nie umie znaleźć pracy, nie umie tego przebrnąć, ja nie potrafię Mu pomóc. Panie Jezu – tylko TY!!!!!!!!!!!!! Ześlij Ducha Św. i z jego mocą pomóż mojemu synowi, Błagam Cię Jezu. Panie Boże zlituj się nad moim Wojtkiem. Matko Boża! Módl się za nim!

 31. Dawid pisze:

  Proszę Boze o uzdrowienia z wieloletniej depresji,nerwicy,lękow fatalnego samopoczucia,mysli samobojczych.Nic nie pomaga,tak bardzo chcialbym być zdrowy proszę Boże

 32. MAŁGORZATA pisze:

  Jezu Miłosierny, zlituj się nad naszą rodziną i spraw, by zapanowała zgoda pomiędzy dziećmi, a nami. Przywróć moim dzieciom wiarę i miej je w swojej Świętej Opiece.

 33. Mateusz pisze:

  Szczęść Boże!
  Proszę o Mszę Św. i modlitwę w intencji wartościowej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków.
  Bóg zapłać!

 34. magda pisze:

  proszę o szybki powrót do zdrowia dla mojego męża i przerwanie ciągu wypadków w mojej rodzinie

 35. Eva pisze:

  Jezu, ufam Tobie. Wszystko, co otrzymalam od Ciebie (choc nieraz chcialam inaczej), bylo najlepsze dla mnie. Jezu, ufam Tobie.

 36. magda pisze:

  Panie Jezu błagam o ulgę w bólu i uzdrowienie prawej ręki, abym mogła służyć potrzebującym i cieszyć się sprawnością

 37. Ewa pisze:

  Jezu, bądź uwielbiony! Jezu, ufam Tobie bezgranicznie….

 38. Karolina pisze:

  Panie Jezu proszę o radość o zdrowie o spokój o nieustającą miłość w mojej rodzinie, o ochronę przez złymi, zawistnymi ludźmi i przed złem błagam Cię.

 39. Krysia pisze:

  Daj mi Boże zdrowie itp matuchno wspieraj mnie

 40. S.Katarzyna pisze:

  Dziękuję Kochanie Moje, Jezu

 41. Aga pisze:

  Panie Jezu dziękuję Ci za wszystko. Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej siostrzyczki . Jezu ufam Tobie.

 42. Ireneusz pisze:

  Panie Jezu dziękuje Ci za ocalenie z wypadku .Jezu Ufam Tobie.

 43. Agnieszka pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojego syna aby wyniki badań wyszły dobrze

 44. Anna pisze:

  Panie Jezu Chryste dziękuję. Kocham Cię.

 45. Aga pisze:

  Panie Jezu dziękuję Ci za pomyślny przebieg mojej operacji.Proszę o zdrowie dla mojej siostry. JEZU UFAM TOBIE!

 46. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę za dzieci i matkę

 47. Jadwiga pisze:

  Prosze o zdrowie dla moich dzieci,mamy , wszystkich moich wrogow I Blogoslawienstwo na kazdy dzien.

 48. Wierzący pisze:

  Czy Panu Bogu będzie się podobać Pani prośba / modlitwa?
  Zastanówmy się, przecież tam też pewnie są ludzie wierzący.

 49. Arek pisze:

  Jezu Najdroższy i Matko Boza proszę o zdrowie dla mnie i brata.

 50. Magdalena pisze:

  Proszę Cię Panie Jezu o zdrowie dla mojej mamy oraz o mojego chłopaka Szymona aby kochał Cię całym sercem
  Amen

 51. hanka pisze:

  Jezu bądż uwielbiony.

 52. Maria pisze:

  Proszę Cię Panie Boże o miłosierdzie nad naszym miastem i i nie dopuszczenie do szaleńczego pochodu zwanego pochodem (paradą) równości, który w imię rzekomego postępu propagować ma zło moralne i niszczyć fundamentalne wartości. Gorszyciele, którzy chcą zniszczyć piękno, czystość i rodzinę są niezwykle aktywni, głośni i już dziś triumfują zachęcając wielu do swojego diabelskiego pomysłu.

 53. Modlitwa calkowitego zaufania woli Pana pisze:

  Jezu tak bardzo Cie kocham i tęsknię do Ciebie! Przyjmij mnie i moją gotowość by bezgranicznie pełnić Twoja wolę. Nienawidzic grzechu razem z Tobą i kochac bliźnich tak jak Ty ich umiłowałeś. Panie niech się dzieje Twoja wola proszę Cię tylko byś przybliżył do Ciebie Tych w mojej rodzinie którzy jeszcze nie poznali Twojej miłość. Daj im łaskę wiary. Nie pozwól nigdy moim dzieciom odejść od Ciebie i daj im powołanie jeśli taka jest Twoja wola Panie. Daj zmarłym z mojej rodziny życie wieczne u Twojego boku w blasku Twojej niepojętej miłości. AMEN

 54. Prośba o ratunek dla upadkej rodziny pisze:

  Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, ulituj się nad tą nędzą w mojej rodzinie, nad brakiem wiary, chaosem, życiem dla świata, konsumpcjà, nałogami, egoizmem, cynizmem i przekleñstwami. Proszę o Ciebie dla mojego męża, côrki, zięcia, dla wnucząt ktôre Cię kochają. Ocal Ich Ukochany Jezu, oddaję Tobie wszystko, oddaję Ci wszystkie osoby w mojej rodzinie i dusze zmarłych również tych które tego potrzebują najbardziej. Jesteś dla mnie wszystkim Môj Ukochany Jezu. Proszę o to, żeby Ninka( jeżeli tylko taka jest Twoja wola) wyzdrowiała i uniknęła operacji kciukôw. Uzdrôw Ją Panie. Przecież wszystko możesz. Wybacz mi moje słabości i walki ze złem które przegrywam. Proszę o lokuj serca i o pracę ktôrą Ty mj Ukochany dla mnie wybierz, proszę.Dziękuję za Św Charbela, za Jego obecność. Wiem jak jest oddany Twoje, Naszej Ukochanej Matce. Kocham Cię, Basia

 55. Ania pisze:

  Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie proszę Cię o zdrowie i radość dla moich Rodziców, o udaną operację dla mnie,o pomoc dla tych ,którzy tego bardzo potrzebują.Jezu Ty możesz wszystko,ufam Tobie.

 56. Krystyna pisze:

  Boże w Trójcy Jedyny dziękuję Ci za udaną operację za moją rodzinę którą Ty stworzyłeś i proszę o dalsze Błogosławieństwo oraz prowadzenie Twoje Najdroższy Tatusiu ABBA

 57. Nina pisze:

  Jezu litosciwy prosze o laske wyzdrowienia , odjecia bolu nogi mojemu tacie, ktory zwieksza jego zalamanie po smierci mamy..Zabierz z jego serca ten zal, zlosc…wlej Jezu nadzieje..Wołam z calego serca Panie o siłe, I nawrocenie sie mojej RodZiny.O wytrwalosc w tej probie, zrozumieni Twoich wyborow…Jezu prosze Ty sie tym zajmij….

 58. Bogumiła pisze:

  JEZU, USŁYSZ MNIE, PROSZE O POMOC, ZEBY WYGRAĆ Z CHOROBĄ.

 59. Hanna pisze:

  Boże Miłosierny, gorąco dziękuję za udaną operację.

 60. Andrzej pisze:

  Boże błogosław mojemu synowi Olafowi, aby był zawsze wierny Tobie Boże i aby był szczęśliwy. Jezu ufam Tobie. Amen.

 61. Izabella pisze:

  Panie Jezu proszę Cie o opiekę nad moim synkiem, aby był zdrowy, aby zaczął wkoncu mówić i żeby rozwijał się prawidłowo. Jezu ufam Tobie!

 62. Irena pisze:

  Jezu ukryty w Najświetszym Sakramencie, proszę Cię o opiekę nad moimi dziećmi. Proszę o zdrowie dla nich, o całkowite nawrócenie. Proszę o pojednanie mojej córki z chłopakiem. O Twoje Ojcowskie Błogosławieństwo dla nich. Dziękuje za wszystkie otrzymane łaski. I za to Jezu że jesteś w moim życiu. Kocham Cię bardzo i proszę Cię naucz mnie przebaczać ludziom i kochać ich jak Ciebie.

 63. Małgorzata pisze:

  Panie Jezu Miłosirny dziękuje za Twoje łaski. Kocham Cię i wielbię. Proszę cud wyleczenia z raka Basi oraz dobrą rehabilitacje dla pani Zofii aby mogła służyć swej rodzinie a także by maleńka Alusia wróciła do zdrowia.
  Jesteś naszym Panem bądź błogosławiony.

 64. Ola pisze:

  Jezu pomóż mi w walce z chorobą. Uzdrow mnie

 65. Agnieszka pisze:

  Jezu kocham Cie Jezu wielbie cCe jezu ufam Tobie. Przebacz tym ktozy Cie nie wielbia nie kochaja i nie ufaja Tobie. Blagam miej milosierdzie dla nich i swiata calego.

 66. JOZEF pisze:

  Jezu mój najdroższy, kocham Ciebie w Trójcy Najświętszej, dziękuję Ci z całego serca za dar odkupienia naszych grzechów, za bezgraniczną miłość którą okazałeś grzesznikom w czasie Twojej wędrówki po Ziemi Świętej i okazujesz nadal tym co wierzą w Twoje przykazania i usiłują za Tobą podążać . Jezu ufam Tobie.

 67. @...... pisze:

  Jezu w hostii żywy. Miłości i dobroci nieograniczona. Do Ciebie zwracamy się o pomoc, mówiąc słowa, Ty się tym zajmij. Ja nie dam rady. Tylko Ty możesz. Nie opuszczaj nas w potrzebie. Daj rozum i opamiętanie.

 68. Tesia pisze:

  Dziękuję Ci Panie Jezu za te możliwość czuwania i adoracji .Uwielbiam Cię błogosławię Cię, …. i w Miłość Twoja chce wtopić się Wchłoń moją ciemność Przyjmuję całą Twoją czułość,wierność,uczciwość oblubieńczą, oraz to że mnie nigdynie opuścisz ani nie porzucisz i cale niebo i ziemia są tego świadkami.Kocham Cię

 69. Nikodem pisze:

  Proszę Cię o powrót do sił i zdrowia dla mnie i moich bliskich i nowa praca.
  Pomóz mi się wyrwać z nałogów Jezu. Odmień i udoskonal moje życie zawodowe.
  Dodaj sił Policji do walki z masoneria, Odmień ich serca.

 70. Ewelina pisze:

  Ukochany Nasz Panie Jezu Ojcze Przedwieczny Święta Maryjo oraz Archanioły i Aniołki Stróże Prowadźcie Nas Chrońcie od wszelkiego złego i bądźcie Naszym drogowskazem Zawsze i Wszędzie. Pod Wasze Panowanie o Święta Maryjo Józefie i Jezusku Zawierzam Nasza Cała Rodzinę. Chrońcie Nas przed wszelkim złem, pomagajcie Nam. Pomóżcie założyć mi firmę abym mogła Pomagać biednym ludziom. Dajecie mi powodzenie abym mogła odmienić na lepsze ich los, zapewnić wielu Rodzinom dobrobyt. Pobłogosław o Panie ta czysta intencję i spraw abym pomagała innym,i nigdy nie była nastawiona wyłącznie na własny zysk. Boblogoslaw Synka Bozenki aby też pomagał innym ludziom. Daj Szczęście Naszej Całej Rodzinie i Błogosław Nam Bóg zapłać za wszystko.

 71. Barbara pisze:

  Jezu Miłosierdzia Twojego pragnę dla siebie i dla całej mojej rodziny.Proszę o zdrowie .Jezu Ufam Tobie

 72. Zofia pisze:

  Pan mój i Bóg mój. Niech będzie pochwalony Przenajswietszy Sakrament. Chwale Cię Jezu, Dziękuję Ci Jezu, Kocham Cię Jezu, Uwielbiam Cię Jezu. Proszę o Miłosierdzie dla mojej rodziny.

 73. Ewa pisze:

  Dzięki za stronę. Szkoda tylko, że nie ma Adoracji z Niepokalanowa.

  • admin pisze:

   Niestety, Niepokalanów nie wyraża takiej zgody. Szczęść Boże!

  • Jadwiga pisze:

   chciałam powiedziec che tnym do oglądania adoracji z Niepokalanowa to jest na zywo na stronie EWTN Polska Adoracja z Niepokalanowa . Adoracjajest transmitowana cały czas 24godziny. Ja też bardzo często włączam i modle sie na Różancu w obecnośći Mateńki Najświętszej

 74. Iwona pisze:

  Panie Błogosławię Ci Twoja Jest Ziemia Twój Jest Czas Kocham Cię taką maleńką Miłością wciąż za małą w mojej małości Bądź Błogosławiony W Ojcu Jezu w Sobie i w Duchu Świętym. Kocham Cię

 75. Karolina pisze:

  Panie Nasz,dziękuję za wszystko, co mi dałeś i dajesz, przepraszam, że nie zawsze Cię słucham i nie zawsze umiem być dla Ciebie.Ale Ty mnie znasz lepiej niż ja sama siebie i wiesz, że Cię kocham. Proszę Cię bardzo, pamiętaj, proszę, szczególnie o Joe, mężu Agi z Kanady, niech jego choroba oczu się cofnie, jeśli taka jest Twoja wola i błogosław całej rodzinie Agi – niech ta cała sytuacja zbliży ich do Ciebie i niech odczują Twoją miłość

 76. Atena pisze:

  Kochany Jezu i Matko Najświęrza oddaję ci moje życie i cały rok 2019 Prowadź mnie w swoim miłosietdziu amen

 77. Barbara pisze:

  Panie Jezu ukryty w Najsw.Sakramencie pragne Cie wielbić, adorować, czesc najwieksza Ci oddawać, dziekuje za wszystkie otrzymane laski i prosze pokornie o silna wiare dla dzieci i wnukow, aby zawsze trwali przy Tobie.Prosze o zdrowie dla corki Moniki, miej miłosierdzie dla niej ,ulecz jej guza na tarczycy, nie pozwul aby miała jakies komplikacje. Jezu ufam Tobie, Ty sie tym zajmij.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *