Adoracja Najświętszego Sakramentu


“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach Zjednoczonych

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w WilnieKościół Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w SłupskuWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


 


Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Irlandii

“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

85 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. anka23 pisze:

  Panie Jezu dziekuje Ci za Twoja obecnosc W Najświętszym Sakramecie.Kocham Cię.A Ty kochasz mnie.A Twoja miłość pomaga mi ‘przenosic moje życiowe góry’!
  NIE WIEM DLACZEGO JESTES CIAGLE PRZY MNIE???♡♡♡
  …Czy to dlatego.że mnie kochasz???
  …czasem wątpię w Twoją obecność..
  …potrzebuj więcej wiary.
  prosze Cię o nią..
  …potrzebuje więcej nadziei.
  proszę Cię o nią..
  …potrzebuje wiecej miłości.
  prosze o nią..
  tylko dzięki Tobie jestem bogata sercem.
  Kocham Cię Jezu..
  przyjdź do mego serca.

 2. Sand pisze:

  Boże, jesteś taki Dobry…
  Bądź uwielbiony w Swoim Królestwie…
  Bądź uwielbiony w Swojej Woli…
  Kocham Cię z całego serca…
  Godzę się na każdy krzyż…
  Żebrzę o pomoc w mojej grzeszności…
  Jezus, ratuj świat przed grzechem…
  Maryjo, pomóż Jezusowi…

 3. kama10 pisze:

  .Witam Cię o Boskie Serce – Jezusie, Synu Boga Wszechmogącego.
  Wybacz mi wszystkie zniewagi, grzechy, wszystkie moje nie.
  Błagam Cię o przebaczenie – chociaż nie jestem godna nawet o to prosić.
  Bądź uwielbiony we wszystkim tym co żyje, porusza się i istnieje,
  aby Twoja potęga była na wieki uwielbiona.

 4. Emilia pisze:

  Panie Jezu,
  Bądź uwielbiony w moim życiu!
  Jezu Chryste, Panie Zmartwychwstały,
  ulituj się nade mną!!!
  Miej w opiece mnie i moich bliskich!!
  JEZU UFAM TOBIE!!!

 5. Kasia pisze:

  Panie Jezu przepraszam Cie ze nie umiem się cieszyć że Jesteś. Ty caly czas mi Blogoslawisz a ja ciagle jeszcze czegos szukam. Przecież mieszkasz w moim sercu a ja jestem taka ślepa. Prowadź mnie Twoimi drogami bo one sa najlepsze. Chcę być przy Tobie na zawsze Kocham Cie moj Panie Jezu.

 6. Wojciech syn twój pisze:

  Panie Jezu, gubię cię , za każdym razem gdy ukazujesz się na mojej drodze zachowuje się niczym ślepiec. Czemu panie jest we mnie tak mało siły, tak mało nadziei kiedy czuje tak wiele miłości twojej. Wiem że jesteś, przyszedłeś już do mnie nie raz. Byłeś dla mnie zawsze kiedy cię potrzebowałem. A ja wciąż gubię cię . Bądź przy mnie i dla mnie. Bo mego serca nikt nie zna jak ty, bo moich strachów nikt nie zna i nie odpędza jak ty. Twoja miłość to nadzieja, wolność, tak piękna że pisząc to wiem że słowa te wychodzą z moich palców dzięki tobie. Samo wspomnienie twoich czynów rysuje na mojej twarzy uśmiech. Dziękuję ci. Za to że jesteś i że jestem, sobą, z tobą . Amen

 7. FB pisze:

  Panie Jezu, padam na kolana blagając przebaczenia za grzechy. Ty jestes dobry i cierpliwy, moje obiecania i ponowne upadki… czekasz, czekasz na mnie. Jezu, stracilem kierunek, blądzę w ciemnosci, niewidzę Ciebie… Ukaz się, prowadz, wez za rękę i trzymaj mocno az będę mogla samodzielnie podązac za Tobą. Duchu Sw. obdarz swoimi darami, abym w kazdej sytuacji mogla postępowac tak, aby czuc Twoj wzrok i szeroki usmiech.
  Jezu kocham Ciebie!!! 🙂 Zwyciezymy razem…

 8. Anetka B. pisze:

  Panie Jezu uwielbiam Cię w moim całym życiu. We wszystkich moich doświadczeniach. To największy cud, że Jesteś tu. Dziękuję Ci za wszystko!
  Chwała Tobie Panie.

 9. Hanna pisze:

  Panie proszę Cię aby moje myśli były Twoimi myślami a moje drogi Twoimi drogami . Doprowadź mnie do zjednoczenia z Tobą. Amen.

 10. Barbara Grecka pisze:

  Dziękuje ci Panie Boże, Jezu Chryste, Mario Matko Przenajswietsza, Duchu Święty za zdrowie, że chronisz nas od zła i trzymaj nas w swojej opiece, daj nam zdrowie i wiare w lepsze jutro .
  W imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego
  Amen

 11. geoinfoguide pisze:

  Dziękuję Ci Panie za pierwszą odznakę poprawy po operacji. To daje mi wielką nadzieję!

 12. Daniel pisze:

  Badz uwielbiony Jezu w Najsw Sakramencie uwielbiam cie

 13. Marcin pisze:

  Bądź Uwielbiony Jezu Chryste w Najświętszym Sakramencie Kocham Cię Jezu!!!
  JEZU UFAM TOBIE

 14. Jolanta pisze:

  Panie Jezu, pobłoogosłąw mni i moja rodzinę. Proszę o nawrócenie, dar wiary dla mojego dziecka. Proszę o dar cudownego uzdrowienia dla mnie

 15. Ania pisze:

  Panie Jezu Ukochany,dales nam siebie i swoja mame Maryje.Dziekuje Ci za dar zycia za moja wspaniala corke,za rodzicow i za wszystko kim jestem i co przezywam.Przebacz mi o Panie moje grzechy,moja slabosc i glupote.Napraw mnie Panie,bo moja dusza tak bardzo Cie kocha i potrzebuje.Najwyzszy blagam Cie uzdrow moja rodzine,moje malzenstwo i zachowaj nas w zdrowiu.Daj prace mojemu mezowi i odmien jego serce.Amen

  • Adrian Paweł pisze:

   Wierze ze Bog uzdrawia Twoja rodzine.
   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu . Badz uwielbiony Panie . Dziekuje CI Jezu.

 16. Nikodem pisze:

  PAnie Jezy, bardzo przepraszam za moj gniew i agresje i alkochol, wdałem sie w walki spamersko crackereskie, obrazalem ludzi i zaatakowalem tych ktorzy zaatakowali moja kochana Polska.
  Kocham Cie Boze. Zebram Laski dla mnie i calego mego narodu, DZiekuje Ci za wszystko.Po prostu mnie uzdrow z lenistwa gniewu i flustracj z nalogow. Z agresji.
  Kocham Twoja Mame, Ciebie tez. Ale czasami jest mi tak zle, dzisiaj zostawiam laptopa na caly czas w Tej Adoracji. Nie opuszczaj mnie Jezu

 17. Piotr pisze:

  Panie Jezu daj mi szanse naprawienia błędów popełnionych od początku związku, proszę Cię o to abym mogł dalej z Monika go tworzyć, ale od tej pory na Twoja wieczna chwale

 18. Piotr pisze:

  Panie Jezu proszę Cię abyś dał mi możliwość naprawienia swoich błędów życiowych i pomoc w dalszej drodze życia razem z Tobą Panie

 19. Ala pisze:

  Panie Jezu, Chryste, proszę Cię o opiekę i przewodnictwo dla moich dzieci.
  Proszę także o opiekę nade mną, przewodnictwo i pomoc w rozwiązaniu mojej ciężkiej sytuacji życiowej zgodnie z Twoją wolą. Często czułam Twoje wsparcie, nie opuszczaj mnie więc teraz. Proszę.

 20. Aneta pisze:

  Ciebie pragnie dusza moja. Jezu bardzo tęsknię za Tobą. I w tej tęsknocie uwielbiam Ciebie Jezu!

 21. joanna pisze:

  Najukochanszy Jezu, dziekuje Tobie za dwa moje male skarby, za zdrowie w naszej rodzinie, i pokoj, oddajemy sie Tobie w niewole milosci, prosze prowadz nas i wspieraj gdy upadniemy,

 22. Marcin pisze:

  Pozdrawiam Cię Jezu.Przepraszam za wszystkie grzechy.Oddaję Ci Panie się w opiekę,narzeczoną Magdę,syna Szymonka i całą Rodzinę.Chroń Nas Boże i pomagaj nam we wszystkim.Jezu Ufam Tobie-Marcin

 23. agata pisze:

  . Jezu tobie oddaje moje zycie przez Maryje . znasz moje problemy i troski . rozwiaz je .polecam ci tez wszystkich umierajacych i dusze w czyscu

 24. agata pisze:

  Panie zajmij sie moja spowiedzia moja nowa praca dziecmi i mezem . polecam ci tez wszystkich umierajacych i dusze w czyscu

 25. Iza pisze:

  Najukochanszy Panie Jezu, dziekuje Ci za moje nawrocenie i wszystkie laski, prosze pilnuj mnie i wspieraj, nie pozwol mi oddalic sie od Ciebie nawet na chwile. Naucz mnie prosze Twojej milosci.

 26. Maks pisze:

  Panie Jezu miej Ojczynę naszą w swej opiece. Uspokój te gorace głowy siejące nienawiść do siebie. Nawróć nas Polaków na drogę miłosierdzia wybaczenia i pojednania. Amen

 27. Joanna pisze:

  Panie Jezu zmiłuj się nademną grzesznikiem Pomóż otworzyć moje serce dla ciebie całkowicie. Wspieraj mnie w moim nawróceniu abym zawsze wybrała właściwą drogę

  • Krystyna pisze:

   Panie Jezu Dziękuję Ci za każdy dzień , każdą minutę mojego życia Wspieraj mnie i moja rodzinę dodaj nam wszystkim sił,byśmy żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi .

 28. Aneta pisze:

  Kocham Ciebie Jezu, mój Królu. Uwielbiam Cię w moim fizycznym bólu od 4 lat. I niech Twoja chwała się objawia i niech Twoja wola się stanie w moim życiu. Amen.

 29. Adam pisze:

  Panie Jezu w Najświetniejszym Sakramencie proszę przyjdź do mnie ,pociesz mnie uwolnij mnie od wszelkiego złego,proszę cie o uzdrowienie ,uwolnienie,oczyszczenie mój tatusiu,bądź naszym opiekunem Panie Jezu Ufam Ci Kocham Pomóż nam

 30. maria pisze:

  Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie proszę prowadź mnie, aby wszystko co dzieje się w moim życiu – było zgodne z Twoją wolą! Powierzam Ci samą siebie i całe moje życie. Jesteś Jezu moim Panem i sensem życia. Daj bym nie bała się pragnąć i otwierać na Miłość, dziękuje za wszystkie otrzymane łaski i proszę o Twoją opiekę. Błogosław Mariuszowi i pomóż podjąć właściwą decyzję…. Amen

 31. miki pisze:

  Boże Miłosierny w Najświętszym Sakramencie dziękuję Ci za Wszystkie Łaski,których udzielasz moim bliskim-Dzieciom i Wnuczkom i Rodzeństwu

 32. Janina pisze:

  Panie Jezu, kocham Cie.Dziekuje Ci za moje uzdrowienie. Oddaje Ci zycie moich dzieci.
  Strzez ich i bron od wszelkiego zla.

 33. Weronika pisze:

  Panie Jezu prosze Cie o nawrocenie dla mnie i dla wszystkich moich znajomych a takze dla mojej rodziny,badz z nami i wysluchaj naszych prosb zgodnych z Twoja Wola.

 34. Irena pisze:

  Panie Jezu dziękuję za życie, za wiarę za Sakramenty św, za otrzymane łaski oraz proszę o powrót do zdrowia po wypadku, o Twoje błogosławieństwo, dary Ducha św i opiekę Matki Najświętszej dla mnie i całej rodziny. Proszę też za wszystkich chorych i cierpiących o Twoje Miłosierdzie dla nich.

 35. Jola pisze:

  Panie Jezu prosze cie o zdrowie dla mojej corki. Czuwaj nad nia i chron przed upadkami. Wybacz mi moje bledy i upadki. miej w opiece cala moja moja rodzine

 36. Barbara pisze:

  Panie Jezu bądż uwielbiony w Najświętszym Sakramencie. Błagam o łaskę zdrowia ciała i duszy, o uzdrowienie i uwolnienie. Jezu Ty wszystko wiesz jak jest, dlatego zawierzam się Tobie i oddaję Ci wszystko. Jezu ufam Tobie, błagam Twojej pomocy we wszystkim.

 37. zdzislaw pisze:

  Panie ty wiesz co mi potrzeba ciebie Boze ty jestes szczesciem i miloscia ty Panie mozesz wszystko co zgodne z twoja wola a nie moja Panie chocby na jeden dobry uczynek moge prosic o powrot do zdrowia duszy i ciala Panie nich twoja wola bedzie Amen

 38. Zofia pisze:

  Boże Tobie oddaję moich bliskich , ulituj się nad nimi .Ty wszystko możesz jeśli chcesz pomóż .Wiesz jak potrzebują Twojego miłosierdzia .Ufam Tobie .

 39. Katarzyna pisze:

  Panie Jezu, jestem słaba i grzeszna. Upadam i sama nie umiem się podnieść albo czasami nawet nie chcę. Ty Panie mój mnie cierpliwie podnosisz. Ty mi przypominasz że nie ma niczego i nikogo ponad Twoje Imię, że tylko w Twojej Najświętszej Krwi znajdę ukojenie, uzdrowienie i uwolnienie. Kocham Cię Jezu, miłością ułomną i słabą, ale kocham i pragnę Twojej nieustannej obecności. Moja dusza wyrywa się do Ciebie, bo tylko Ty możesz dać jej zaspokojenie tęsknoty. Chroń mnie Najsłodszy Jezu, otaczaj opieką moje kochane dzieci, mojego ojca, moje siostry oraz całą rodzinę i wszystkich przyjaciół. Amen.

 40. Ewa pisze:

  Panie Jezu ukochany prosze Cię bardzo o łaski zdrowia dla mojej siostry Zofii nie opuszczaj nas bo , tylko Ty i Twoja łaska miłosierdzia nas uzdrowi. Niech będzie pochwalony Przenajswietszy Sakrament teraz i na wieki wiekow amen.

 41. Wanda pisze:

  Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, proszę Cię, nie pozwól aby ktokolwiek z mojej rodziny, którą mi powierzyłeś, puścił Twoją rękę. Trzymaj nas mocno. Jezuniu Ukochany
  oddaję Ci nas wszystkich a szczególnej Twojej Opiece Świętej polecam syna Krzysztofa. Ty wszystko wiesz. Ratuj go i mocno trzymaj. Jezu , ufam Tobie! matka

  • pawel pisze:

   Będzie dobrze

   Jr 29,11

   Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – i odwrócę wasz los,

 42. Barbara pisze:

  Uwielbiajmy Pana za to jest i stworzył nas i cały świat. Módlmy się za zmarłych, o nawrócenie grzeszników, a dla wierzących o wytrwanie bez grzechu i życie zgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa.

 43. Edyta pisze:

  Dobry Jezu w Najswietszym Sakramencie, dziekuje Ci za wszystko I blagam CIE za Moja siostre, o zdrowie, o sile o nadrobienie zaleglosci w pracy, o to by byla szczesliwa I obrala dobra droge zyciowa, o rodzine zeby nie byla samotna, blagam CIE Chryste.

 44. Wanda pisze:

  Jezu Ukochany. Kocham Cię i dziękuję za wszystkie łaski. Jezu Miłosierny, proszę za syna Krzysztofa, abyś go wyrwał z sideł szatana kłamcy. To twoje dziecko. Jezu, ufam Tobie!. Amen. matka

 45. marek pisze:

  Panie Jezu obdaz mnie moja zone i cala nasza rodzine zdrowiem ,pomoz w znalezieniu dla nas dobrej pracy i pomoc w naszych problemach osobistych ktore znasz mieszkaj w naszych sercach i badz dla nas ojcem

 46. Bogumila pisze:

  Panie Jezu prosze Cie o laske zdrowia dla Bogdana,Ryszarda,obdarz nasza cala rodzine natchnieniami Ducha sw, nie opuszczaj nas w potrzebie
  Dziekuję ći Panie za prace,
  Jezu ufam tobie i Twojej Najdrozszej Matce

 47. Danuta pisze:

  Panie Jezu ukryj mnie w Twoim sercu, prowadż,kieruj bądż moim obrońcą, daj mojemu mężowi nawrócenie a mnie mądrość.

 48. Alicja pisze:

  Panie Jezu w Najświętrzym Sakramencie oddarz mnie, matkę jedynego dziecka swoim miłosierdziem, spraw by moja córka ułożyła sobie szczęśliwie swoje życie osobiste i aby dostała pracę. Jestem smutna i załamana bo mojemu dziecku nie układa się życiu, a ja nie umiem pomóc. Dobry mój Jezu wiem, że zlitujesz się nad nami i dasz nam szansę by nasz dom był pełen Wiary Nadziei i Miłości. Błagam pozwól nam cieszyć się życiem.

 49. Mariola pisze:

  Panie Jezu! Czuję się otoczona Twoją miłością i obdarzona Twoimi łaskami. Trwaj we mnie zawsze i umacniaj moją wiarę i miłość. Otocz także Swoimi ramionami, tych wszystkich, którzy poszukują Ciebie lub odeszli daleko od Twoich nauk. Bądź z Nimi. Nie opuszczaj Ich. Pomóż znaleźć Im drogę i rozpal Ich serca Bożą Miłością.
  Przed Tym Najświętszym Sakramentem dziękuję Ci Boże za opiekę i radość, która płynie z codziennego życia. Za troski i kłopoty, które umacniają mnie wewnętrznie. Dziękuję Ci za Dar Małżeństwa i Kochanego Męża, który stworzył cudowny dom, w którym króluje Słowo Boże. Panie Jezu, dziękuję Ci także za wspaniałe Dzieci i wnuki. Proszę o opiekę nad Nimi i Dar Nawrócenia. Otocz także swoją opieką wszystkich z Rodziny, Przyjaciół i Nieprzyjaciół, którzy błądzą po ścieżkach życia. Wybacz także moje grzechy i zaniedbania. Obdarz nas wszystkich Swoim Miłosierdziem i pomóż wstać, kiedy upadniemy. Proszę o zbawienie dusz i wieczną szczęśliwość za tych, którzy odeszli do Ciebie. Bądź Miłościw mnie grzesznej. Jezu ufam Tobie. Amen.

 50. Justyna pisze:

  Panie Jezu Najsłodszy,miłości Wielka, DZIĘKUJE za wszystko co od Ciebie dostałąm, rodzine w ktorej sie wychowałąm, znajomych z ktorymi dorastałąm, przyjacioł z ktorymi żyje i prace w ktorej sie dobrze czuje…
  mimo chorob i problemow jakie na nas spadaja TY powodujesz ze umacniamy sie jeszcze bardziej w Tobie. Kocham bo czuje się kochana. Trwaj we mnie ….

 51. Leszek P pisze:

  Panie do kogo pójdę, jeśli nie do Ciebie … Gdzie znajdę spokój i ukojenie dla mojego zatrwożonego serca. Żyje, zapominając o Tobie, a wiara moja nawet nie jak ziarno gorczycy. Tylko jedna jest tęsknota mojej duszy – przylgnąć do Ciebie i pozostać.

 52. Roman pisze:

  Kochany Jezu! Zaproś każdą niedzielę rodzinę mojego syna Krzysztofa na Eucharystię, aby mogła być zaporą dla szatana, a otwarciem drzwi dla dla Twojego panowania, Twojej i naszej Matki, oraz Aniołów i świętych! Amen

 53. Mariusz pisze:

  Panie mój proszę Cię o Bożą opiekę w nowym miejscu pracy. Spraw Panie Jezu bym nie zaprzepaścił przez złe uczynki tego a mógł się dzielić z innymi owacami Twego daru. Amen

  • Mariusz pisze:

   Boże wytwałem tylko dwa miesiące i szatan zajrzał do mego serca i było po pracy. Proszę Cię Chryste Panie Nasz , Panie mój o kolejną szansę bo tylko ty możesz mnie wybawić od Złego. Tylko wtedy gdy wracam do Ciebie do Pisma Świętego znajduję spokój serca i duszy ukojenie . Pomóż mi Panie.

 54. Arletta pisze:

  Panie Jezu Chryste proszę jeżeli jest taka wola Twoja pomóż mi
  znaleźć pracę z dobrymi ludźmi i pomóż mi ja utrzymać…
  proszę z całego serca.

 55. Mariusz pisze:

  Panie Boże daj mi zrozumienie tego, że przez swe Słowo obietnicy, mówisz nam, że śmierć nie oznacza zniszczenia życia, lecz raczej niezakłócony sen w Jezusie. Sen aż do chwili naszego zmartwychwstania. Niech sąd Twój Boże będzię sprawiedliwy i adekwatny do mych grzechów Panie. Proszę Cię Jezu o wstawienictwo Twoje u Pana Boga Ojca Wszechmogącego.

  • admin pisze:

   Proszę Cię, Panie Jezu, o Twoje miłosierdzie nad nami, grzesznikami. Jeśli będziesz sprawiedliwy, któż z nas się ostoi?
   Jezu, ufamy Tobie!

 56. matka pisze:

  Panie Jezu,proszę wyprowadz Dominika z ciemności grzechów które go spowijają i prowadz go drogą Twojej Światłości.Zamieszkaj Jezu w jego sercu,w całym jego życiu.matka

 57. Waldek pisze:

  Panie Jezu ,dziękuję Ci za wszelkie udzielone łaski i prowadzenie w życiu codziennym.Otaczaj moją rodzinę swym płaszczem ochronnym.JEZU UFAM TOBIE

 58. Miłosz pisze:

  Proszę o uwolnienie i łaski w obfitości, wiarę,nadzieję, dary i owoce Ducha Świętego, opiekę Niepokalanej i Błogosławieństwo

 59. Jacek pisze:

  Moja najukchańsza Żona zdrowieje z ciężkiej choroby nowotworowe dzięki Bożej Opatrzności – dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Panie Boże otaczaj Swoją Mocą moją najukochańszą żonę niech nigdy ta ani inna choroba nie nawiedzi ją. Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 60. Tadeusz pisze:

  Dom Miłosierdzia Bożego w Koszlinie (http://dommilosierdzia.pl) – transmisja na żywo (nowy adres, bo stary nie działa) – https://www.youtube.com/watch?v=AoauxBXLBiM

 61. gerard garlicki pisze:

  Panie Jezu prosze o dalsze zdrowie moje i calej rodziny oraz wieczna szczesliwosc dla mojej zony matki ojca i brata

 62. Marek Głogowski pisze:

  Bądź uwielbiony Panie Jezu w Twojej świętej Obecności!
  Pobłogosław na kolejny dzień, pomóż przyjąć go z wdzięcznością i patrzeć na to, co przyniesie Twoimi Oczami!
  Błogosław wszystkim, których postawisz dzisiaj na mojej drodze!
  Jezu ufam Tobie!

 63. Mariusz pisze:

  Boże, Duchu Święty prowadź mnie przez strony Pisma Świętego, spraw bym zrozumiał prawdę i przesłanie Słowa Pana Boga, Ojca Naszego. Duchu Święty bądź podporą mej wiary w zmartwychwstanie Pana mego Jezusa Chrystusa i żywot wieczny zbawionych. Amen

 64. iwona pisze:

  Panie Jezu prosze Cie o szczesliwy przylot do Polski oraz pokoj w moim sercu podczas pobytu w Polsce

 65. Mariusz pisze:

  Bądź pochwalon Boże Wielki w każdym stworzeniu własnym przez Jezusa Pana mego w Duchu Świętym teraz i na wszystkie wieki. Jezu Chryste zamieszkaj w sercu mym i wypędź Szatana z niego na zawsze. Amen

 66. Stefan pisze:

  Nie prosiłem o nic Ciebie Panie
  Dałeś mi sam wiarę, miłość i wytrwanie
  Nie wiedziałem jak z tego korzystać
  Nauczyłeś jak kochać jak wytrwać.
  Nie myślałem że można tak długo
  Być człowiekiem, być sobą, być sługą.
  Dziś
  Dziękuję Ci bardzo o Panie!

 67. grzegorz pisze:

  Panie Jezu pragnę przeprosić Cie ze wszystkich mych sil ,za moje upadki i prosić o wytrwanie w wierze i dziękuję za dary , które mi dajesz

 68. Krystyna pisze:

  Panie Jezu Zmartwychwstały obecny w Najświętszym Sakramencie, dziękuję za opiekę
  i miłosierdzie. Nie czuję się już opuszczona i samotna po ciężkiej chorobie oraz śmierci męża i matki. Polecam Ci Panie Jezu i proszę o zbawienie ich dusz.
  Nie czuję się już samotna, odzyskałam spokój, bo doświadczam Twojej Panie opieki.

 69. Robert pisze:

  Żadne słowa nie sa wstanie wyrazić tego co czuje Chryste ,Ojcze ,Duchu Święty .
  Ma miłość jest tak wielka ze nie potrafię jej opisać a jednocześnie czuje ze jest ułomna przy twojej ,bezkresnej .Chciałem ci podziękować za wszystkie łaski którymi mnie obdarzyłeś i nie wiem jak . Pragnoł bym opisać co czuje słowami prostymi a zarazem wzniosłymi……. ty wiesz jak jest ,o Panie.W sercu mym jest nadzieja ze ujrzę cię kiedyś i przytulę jak dziecko spragnione rodzica. Łzy same cisną mi sie do oczu…….nie mogę pisać.
  Boże proszę Cię o jedno nie odwracaj sie odemnie gdy tobą wzgardzę obdarz mnie swym miłosierdziem.
  Zapewne zawiodę jeszcze nie raz , proszę miej na względzie ze jestem tylko człowiekiem i daj mi siłę by powstać kiedy upadnę .
  Amen

  • Teresa pisze:

   Moje serce dołącza się do tej pięknej modlitwy. Niech cała ziemia chwali swego Stwórcę. Na twarz upadam przed Miłosierdziem Twoim Panie. Twoja cześć i chwała na wieki.

 70. Joanna pisze:

  Dziękuję Ci Panie Boże za Twe dary i proszę przyjmij mojego męża do Królestwa Swego.
  Panie Jezu jesteś w sercu mim i błagam nie opuszczaj mnie w potrzebie.

 71. krystyna pisze:

  KochamCie Boze mojUtajony
  KochamCie Zywy Anielski Chlebie
  Kazda krwi kropla,kazdym serca biciem
  Nad wszystkoPanie, nawet i nad zycie
  Bo wszystko dobre dostalam od Ciebie
  Bo tak sie nizko nachylasz do mnie
  I tak serdecznie pamietasz o mnie
  KochamCieJezu za Odkupienie
  Spelnione cenaKrzyzaOfiary
  Za spodziewane wieczne zbawienie
  Za dobrodziejstwa ktorym nie masz miary
  Zwlasza za wiary tej Tajemnice
  Uczte Milosci lask Twych Krynice
  KochamCie za tych co Cie nie znaja
  Ktorzy o Tobie nic nie slyszeli
  I za tych ktorzy Cie nie kochaja
  Choc lask juz mnogo od Ciebie wzieli..
  Pragne Ci Jezu Twoj bol oslodzic
  I obojetnosc ich wynagrodzic
  MilosciaTwoja rozpal serce moje
  Bym mogla kochac Ciebie coraz wiecej
  Zlewaj na ludzkosc lask Twoich zdroje
  Niech umiluje Cie najgorecej
  I w SercaTwego otwartej Ranie
  Znajdzie do konca w dobrym wytrwanie

 72. Nela pisze:

  Pozdrawiam Cie Panie tu i we wszystkich Tabernakulach świata gdzie były, gdzie są i gdzie być powinny Tabernakula. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 73. Marcelina pisze:

  Kochany Jezu wybacz mi moje grzechy i zaniedbania i zamieszkaj w Moin sercu na zawsze . Trojco Przenajswietrza ofiaruje Tobie poprzez Najswietrze Rece Maryi moja wolna wole do Twojej dyspozycji.Amen

 74. Robert pisze:

  Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.

 75. Ewa Nieckarz pisze:

  Panie Jezu w Najświetrzym Sakramencie badz w moim sercu pomagaj mi 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *