Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

397 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Karol pisze:

  Panie Boże spraw bym miał dobry dzień w pracy

 2. Iv pisze:

  Ojcze w Niebie.., Panie mój ukryty w tym Najświętszym Sakramencie.., wejrzyj na mnie w swojej łaskawości..i uczyń to, co najlepsze dla mnie bym stała się człowiekiem stworzonym na Twój obraz i podobieństwo.. Jestem jak ociemniały paralityk z uschłymi rękoma.., jak pobity do nieprzytomności wędrowiec w drodze do Jerycha.. jak umarły i cuchnący już Łazarz. Nie mam już sił..nie mam.. Ocal mnie Panie.. Ojcze, Ty wiesz co jest najlepsze dla mnie bym mogła iść dobrą Drogą do Domu. Wybacz mi moje winy..i oczyść z grzechu wszelkiego..

 3. Alicja pisze:

  Boże Miłosierny dziękuję Ci za łaski którymi nas obdarzasz dziękuję że jesteś obecny w naszym życiu.Dziekuje że dałeś życie naszemu maleństwu i proszę Cię o zdrowie dla mojego syna żeby wydobrzał po operacji, żeby rana się dobrze zagoiła i aby potrafił poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.

 4. barbara pisze:

  Jezu dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie i TwąMatkę Współodkupicielkę oddaję się w Twą niewolę ,proszę i błagam o uzdrowienie chorejna padaczkę i dolegliwości brzuszne córeczki Milenki która często cierpi ,błagam o uwolnienie mnie od niepokoju i o Łaskę wiary i wybaczenia całkowitego oczyszczenia mojej duszy chcę być taka jak Ty mnie zaplanowałeś ,dziękuję za wszystkie doświadczenia .ProszE o szczęsliwy poród dla Dominiki i zdrowe dziecko,Niech będzie Pochwalony Przenajświętszy Sakrament Amen

 5. Barbara pisze:

  Matko Nieustającej Pomocy Matko Różańca Świętego proszę Cię o błogosławieństwo dla synka Urszuli błagam Cię spraw aby wyzdrowiał i mógł poznać radość życia. Proszę miej go i jego rodzicóww w swojej opiece

 6. Maria pisze:

  Kocham Cię ,uwielbiam Cię i ufam Tobie Boże Ojcze,Synu i Duchu Św. Dziękuję za wszystko dobro i łaske ,za życie za moich zmarlych zmarlych,którzy mimo tak dużego potomstwa zawsze mielu czas na uwielbienue Ciebie. Dziękuję za Syna i wnuków. Chroń ich od złych przyjaciół. Bądź dla nich prawdziwym opiekuńczym Ojcem. A dla mojej siostry Ireny oczekujacej na badania w szpitalu wyzdrowinie by dalej mogła cieszyć się rodziną.

 7. EDYTA pisze:

  Panie Jezu z całego serca dziękuję za dar bycia matką.Proszę Cię jednak o uzdrowienie dla naszego ANTOSIA, który jest razem z Agatką sensem naszego życia. Mimo swojego doczesnego cierpienia z powodu niepełnosprawności, ktore my również przezywamy jest dla nas ostoją iradością. TO tak mądre dziecko, cierpiące tak wiele razy wykazało się odwagą i sercem dla innych. Nigdy nie prosił dla siebie.zawsze wrażliwy na krzywdę innych.Dlatego jeszcze raz ja matką błagam Cię Jezu o łaskę uzdrowienia dla ANTOSIA. Najświetsza Panienki, MATKO najcudowniejdza wstaw się proszę za Antosiem u Twojego syna.

 8. Izabela pisze:

  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże za dar moich dobrych teściów, którzy nam pomagają i dzięki którym mam dach nad głową. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże za dar mojego męża, który ma silny charakter i jest mi wsparciem i podporą w życiu. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty za bezpieczne i dobre wakacje. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże za ten dzień, który dziś mi podarowales, za słońce, na które mogę patrzeć, za noc którą przespalam i dała mi odpocznienie. Proszę Cię Matko Boża Maryjo Święta i Niepokalana o wstawiennictwo za moim dzieckiem poczętym do naszego Najwyższego i Jedynego Boga pełnego Miłości i Miłosierdzia

 9. Henia pisze:

  Dziekuje Panie Jezu za Eucharystie na ktorej bylam przed chwila, dziekuje Duchu swiety ze prowadzisz mnie I nas,Chwala Tobie Panie Boze ukryty w Tabernakulum calego swiata, prosze o nawrocenie ludzi dla Ewagelizacji, prosze prowadz nas prowadz Ks.Jana Kruczyńskiego I cala wspolnote sw.Paweł, dziekujemy ze to Ty Panie prowadzisz rozkwit Domowych Kregow Biblijnych, Tobie cześć i uwielbienie.DZIEKUJĘ.HENIA

 10. Monika pisze:

  Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie błagam Cię serdecznie pomóż mi podjąć odpowiednią decyzję w sprawie mojej przyszłej pracy. Błagam Cię dopomóż mi podjąć taką decyzję, która będzie zgodna z Twoją wolą. Proszę nie zostawiaj mnie, chroń mnie.

 11. Klaudia pisze:

  Panie Boze dodaj mi i mezowi sily wiary i nadzieji prosze zaopiekuj sie dziecmi

 12. Karol pisze:

  Panie Jezu spraw by było lepiej i żebym sobie poradził w tej trudnej dla mnie sytuacji, Panie Jezu kochany, tylko Ty możesz się wstawić za mną, wznoszę modlitwy do Ciebie, pobłogosław mi

 13. rodzice pisze:

  Panie Jezu ukryty w Najświętszym sakramencie prosimy Cię o łaskę zdrowia dla Wojciecha i Sławomira oraz rozwiązanie problemów z pracą. Jezu czuwaj nad nami i błogosław.

 14. Barbara pisze:

  Boże Miłosierny błagam Cię błogosław mojemu synowi w trudnych chwilach natchnij go Duchem Świętym aby dokończył studia i poradził sobie w dorosłym życiu.

 15. Zofia pisze:

  Panie Ty wiesz wszystko, dziękuję że Jesteś, kocham Cię ♥️

 16. Izabela pisze:

  Panie Jezu Najświętszy Sakramencie. W Trójcy Jedyny. Miłosierdzia pełen. Jezu Najcichszego Serca. Baranku Boży. Nadziejo Świata. Ucieczko Strapionych. Zmiłuj się nade mną i moją rodziną. Ulecz mnie z mojej choroby bym mogła wrócić do bliskich! Jezusie Synu Dawida Ulituj się nade mną. Jezusie synu Dawida Ulituj się nade mna ! Jezusie Synu Dawida Ulituj się nade mną! Panie dopomóż mi…..

 17. Basia pisze:

  Panie Jezu Miłosierny ufam Tobie i dlatego oddaje Ci pod opiekę cała moja rodzine. Proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mojej chrześnicy, o zdrowie dla niej i dziecka oraz dla nas wszystkich.

 18. Ewangelia pisze:

  Boże,Ty wszystko wiesz.Po prostu daj mi siłę i mądrość w zrobieniu tego do czego zmusza mnie moja rodzina.
  Wierzę,że wszystko będzie dobrze.Panie prowadź.

 19. Ivona pisze:

  Panie mój, Jezu..jak miły jest to czas, gdy mogę być tak blisko Ciebie.. Wystarczy, że Jesteś bym w pełni ufności podążała dalej pod ciężarem Krzyża życia. Dziękuję za każdy dzień i każdą noc mojej drogi. Wiem, że upadnę jeszcze nie raz ale Ty jesteś przy mnie i nic złego stać mi się nie może. Panie, bądź przy mnie zawsze.

 20. Iv pisze:

  Panie mój..kolejny raz na twarz upadam.. Na pustyni grzechu, w palącym słońcu moich win, bez kropli życiodajnej wody, wlekę swoje trędowate, jeszcze na wpół żywe ciało.. Oto ja, nędzny proch tej ziemi, z pustymi rękoma i w pokorze, korzę się i klęczę przed Tobą.. Nie mam nic co mogłabym ofiarować Tobie ..prócz siebie w strzępach szat wiary, nadziei i miłości. To niewiele ..za tak wiele. Oczyść duszę moją Panie i ocal z grzechu mojego abym stała się człowiekiem, którego stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo. Jak miłosierny Samarytanin pochyl się nade mną..i ocal.

 21. Małgorzata pisze:

  Jezu ukryty w najświętszym sakramencie dziękuję Ci za mój urlop spokojny rodzinny radosny. Dziękuję Ci za wymarzoną pracę mojej córki, za zdrowe wnuki i dobrego zięcia. Dziękuję Ci Panie za dobrobyt; dach nad głową, za to ze wystarcza nam na skromne ale dostatnie życie za to źe dbasz o nas “jak o te lilie polne”. Nie zawsze tak było dlatego jestem Ci Panie za wszystko wdzięczna, źe te trudne lata pomogles nam przejść. Dziękuję Ci za pokój w ojczyźnie i proszę aby nadal trwał mimo niezrozumialej dla nas sytuacji. Dlatego szczególnie teraz powiem: Jezus ufam Tobie bo tylko z Tobą czuję się bezpieczna. Powierzam Ci całą moją rodzinę przyjaciół i znajomych, nasza Ojczyznę i cały świat zarówno źywych jak i zmarłych ludzi. Jezu kocham Ciebie moj Boźe. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *