Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

397 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Urszula pisze:

  Dobry Jezu pomóż mojej córce znieść błogosławiony stan z całym Twoim dobrodziejstwem i wspomóż ją w okazywaniu dzieciątku miłości na jaką zasługuje. Pomóż Panie dojrzeć Rafałowi do roli ojca i wspierania w boleściach swojej żony i matki jego dzieciątka. Ocal Panie ten związek dla dobra nienarodzonego jeszcze nowego członka Kościoła Katolickiego. Amen.

 2. Barbara pisze:

  Matko Boża proszę cię o zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny błagam Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mojej chrześnicy oraz proszę błogosław nam abyśmy się kochali i byli dla siebie podporą dziękuję Ci za wszystkie łaski którymi nas obdarzasz.

 3. Nawrócenie pisze:

  Jezu proszę o łaskę nawrócenia Tomka i Weroniki. O czystą, piękną miłość na całe życie uwiecznioną sakramentem małźeństwa.

 4. Uzdrowienie Malzenstwa I rodziny pisze:

  Adamnie I Agniezko, zaufajcie Panu.Załóż u Was w domu domowy krag Biblijny Ks.Jan Kruczyńskiego, I choćby tylko jedna ze stron czytała raz w tygodniu jeden rozdział Ewangeli z Pisma Świetego+ Homilje ks.Jana Kruczyńskiego + intecje kosciola I Twoje + jedno Zdrowas Mario I jedno Ojcze nasz.Tak Pan Nas uzdrowił, zagoił wszystkie rany ktore sobie zadalismy przez lata.Chwała Panu,dziekujemy Panie Jezu!! Jesli chcesz wpisz w iternet cne24.pl domowe kregi biblijne pozdrawiamy serdecznie Bogus I Henia

 5. Małgorzata pisze:

  Boże Wszechmogący, Jezu Miłosierny, polecam Ci z całego serca nasza Ojczyznę Polskę, proszę o dobry wybor Prezydenta. Jesli taka tylko jest Twoja wola. Błagam w szczególności polskich Świętych o wstawiennictwo w tej intencji; Św Jana Pawła II, św. Siostrę Faustynę, św.Maksymiliana Maria Kolbe, św. Andrzeja Bobolę, bo. Ks. Popiełuszko i wszystkie dusze czyśćcowe. Pokornie prosząc.

 6. Jadwiga pisze:

  Boże dziekuje Ci za wszystko co mam.Przepraszam za to,ze czasem tego nie doceniam i smuce sie, bo czegos mi w zyciu brakuje.Boze badz zawszw przy mnie i obdarz zdrowiem moja rodzine i mnie bo to jest najwazniejsze.

 7. Smutek pisze:

  Panie Boże, jestem tylko zwykłym grzesznikiem ale proszę zabierz ze mnie mój smutek a oszczędź innych godnych tego. Ja nie jestem godna …. twoja sluzebnica, usłysz me prośby…

 8. Anna pisze:

  Nie sądzę żeby Bogu miłe było rozstanie małżonków.Wola Boga wypełnia się w moim życiu , ale Jezus powiedział proście a będzie wam dane , co tyle razy zaistniało w moim życiu . Anna .

  • Sługa Boga pisze:

   Oszem, powiedział: “proście, a będzie Wam dane”, o ile to jest dla nas dobre, czyli jest wolą Bożą. I czasami trudno nam ją może być zaakceptować, bo może być choćby tak, jak u św. Gertrudy, która modliła się o czyjeś uzdrowienie, a wtedy objawił się Jej Pan Jezus, napominając Ją, że Mu tą modlitwą…przeszkadza w oczyszczeniu tej duszy, gdyż Ona zyskiwała więcej dobra na życie wieczne dzięki współpracy z Nim w tym cierpieniu, w pokornym przyjmowaniu go. Modlić się możemy o wszystko, ale zostaną wysłuchane te prośby, które będą wolą Bożą. Przekazałam tylko światło, które niespodziewanie po przeczytaniu Pani wpisu otrzymałam. Błogosławię Państwa.

   • Anna pisze:

    Nas nie ma od dawna . Jestem ja i dzieci . Kiedyś też byłam aktywną sługą Pana , ale On tak pokierował , że zostałam sama i chora . Nie buntuję się , ale czasami nie mam już sił . Kiedy proszę o kogoś ,czy o siebie zawsze kończę modlitwę stwierdzeniem “lecz nie moja , a TWOJA ” .Tak mnie uczono . Ale dziękuję za dobre słowo . Proszę mi wierzyć , że powinniśmy także o siebie prosić , byle we właściwy sposób i z poddaniem .życzę wielu Błogosławieństw na każdy dzień i w tej jakże miłej i potrzebnej Służbie . Anna .

 9. iwa pisze:

  Panie, proszę Cię o błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji moich 50 tych urodzin, zdrowie dla moich dzieci oraz siły dla męża. Kocham Cię z całego serca. Jezu ufam Tobie!!!

 10. Anna pisze:

  NAJMILSZY JEZU , PROSZĘ O POPROWADZENIE JAKUBA , NATALII I ICH SYNA DO NAWRÓCENIA I UZDROWIENIA DUCHOWEGO , ABY DOSTRZEGLI SWOJE BŁĘDY I POWRÓCILI DO SIEBIE . PRZYWRÓĆ ZDOLNOŚĆ PRAWIDLOWEJ PRACY MOICH NEREK , ABYM MOGŁA ŻYĆ BEZ DIALIZY . OPIEKUJ SIĘ NASZĄ RODZINĄ I PROWADŹ KAŻDEGO DNIA .

  • Sługa Boga pisze:

   Tutaj warto prosić o wypełnienie się woli Bożej w życiu Pani Rodziny. Która może być inna niż Pani by chciała, ale Bóg naprawdę wie, co robi. Z Bogiem.

 11. Bernardyna pisze:

  Jezu ukochany jeśli jest wola Twoja daj zdrowie Renacie,przywroc pamięć oraz radość życia.

 12. marite pisze:

  Jezu ratuj mnie z moich grzechów!

 13. Smutna pisze:

  Matko Jezu chroń mnie w pewnej trudnej dla mnie sprawie. Jezu okryj to twoją Przenajswietsza krwią ulecz rany grzechu zakryj by mozna bylo dalej funkcjonować.

 14. Barbara pisze:

  Panie Jezu Miłosierny Matko Nieustającej Pomocy błagam o zdrowie dla mnie i dla mojej rodziny proszę daj nam siłę do pokonania problemów. Zmiłuj się nad nami i uchroń nas od złego. Proszę pomóż mojemu synowi aby nauczył się żyć. Niech się obudzi.

 15. Anna pisze:

  Jezu ukochany ,choc wiem ze nie jestem Ciebie godna prosze o uratowanie malzenstwa Adama i Agnieszki.

 16. Krzysztof pisze:

  Módlmy się w intencji Bogu wiadomej

 17. Jozef pisze:

  Panie Jezu Milosierny Blagam o Twoja pomoc we wszystkich sprawach Tobie wiadomych. Ty Panie Jezu poprowadz to wszystko, Tobie zawierzam nasze sprawy rodzinne. Prosze Cie zajmij sie moimi sprawami i nie dopusc do niczego Zlego. Prosze Cie rowniez powstrzymaj tego CORONA Virusa na Swiecie,oslaniaj od tego mnie i moich bliskich.

 18. Sylwia pisze:

  Jezu wysłuchaj proszę wszystkich którzy sie tutaj do Ciebie zwracają.

 19. Ela pisze:

  Panie Boze. Ty jestes Panem calego swiata. Tylko Ty znasz mnie. Tylko Ty wiesz o moich problemach. Ty wiesz najlepiej Co w danej chili jest dobre dla mnie. Jezu Ufam Tobie. Jezu Ufam twojej woli. Oddaje teraz wszystkie zranienia niepewnosci I smutki. Klade Cale moje zycie pod krzyz na ktorym Ty ofiarowsles za Nas swoje zycie. Ty jestes Bogiem I wiem ze pomozesz mi. Badz wola twoja… Trojjedyny Boze Synu I Duchu swiety. Prosze o Twoje blogoslawienstwo dla I mojego syna oraz dla wszystkich ludzi ktorzy jego potrzebuja.

 20. Kasia pisze:

  O zdrowie…

 21. monika pisze:

  Drogi Panie Jezu. Proszę ulecz mnie ze złych relacji z ludźmi. Uczyń moje serce prawdziwie pokornym. Proszę. Nie dopuść mnie przez Twoja Mękę i Krew do grzechu. Proszę pokornie o Łaskę Miłosierdzia Bożego dla tych wszystkich których każdego dnia ofiarowuję Tobie Dobry Jezu w modlitwie przez Niepokalane Serce Twojej i Naszej Najdroższej Matki. Uchroń nas przed zagładą. Jezu ufam Tobie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *