Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

428 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Hanna pisze:

  Panie Jezu dziekuje ze jestes w moim sercu, dziekuje ze prowadzisz mnie, dziekuje ze czuje sie szczesliwa…
  Prosze prowadz, badz zawsze przewodnikiem mojego zycia…
  Kocham Cie bardzo❤️

 2. Izabela pisze:

  Panie Jezu pomóż mi w trudnej rozmowie z Panią Profesor. Boję się poruszyć temat Tobie wiadomo. Proszę o dar męstwa od Ducha Świętego zebym mogła spokojnie przeprowadzić te rozmowę. Twoja Córka

 3. Izabela pisze:

  Panie Jezu. Dobry Pasterzu. Dodaj mi sił na dzisiejszy dzień pracy. Pragnę dziś wypełniać Twoją Wolę. Naucz mnie chodzić Twoimi Drogami i Naśladować Ciebie w każdej chwili mojego życia. Naucz mnie żyć w prawdzie. Proszę Cię o Milosierdzie w dzisiejszym dniu. Proszę Cię o dary Ducha Świętego dla mnie i mojej córki. Amen

 4. Mata Grzebula pisze:

  JEZU UCZYN SERCE MOJE WEDLE SERCA TWEGO. Duchu Swiety zajrzyj w moje zycie, Matenko kochana nie opuszczajcie mnie w godzinie proby, walki z grożaca mi choroba nowotworowa jelita, w Twoje w Wasze Rece oddaje troski smutek bol i kazda lze .Jezu UFAM TOBIE.

 5. Edyta pisze:

  Proszę o modlitwę za moją babcie która leży w szpitalu w Białymstoku i prosi Pani Edyta

 6. Roma pisze:

  Najukochanszy Panie Jezu, przez rece Twojej ukochanej mamy Marii prosze Cie dopomoz mojemu niepelnosprawnemu synowi, daj mu Ducha Swietego aby go oswiecil, I aby zrozumial to, ze ma jedyna mame, ktora go bardzo kocha I powrocil na droge katolickiego nawrocenia.

 7. Paulina pisze:

  Proszę Cię Mój Jezu o cud uzdrowienia.
  Oddaje Tobie moje cierpienie. Bądź przy mnie Panie Jezu i kieruj mnie do całkowitego uleczenia.

  Dziękuje
  Paulina

 8. Matka pisze:

  Panie Jezu kocham Ciebie i ufam Tobie . Prosze nie opuszczaj naszego domu badz z nami prosze w imieniu dzieci i swoim. Prosze o Blogoslawienstwo Boze i wszelkie laski dla nas oraz prosze o zbawienie dusz zmarlego meza i rodzicow moich oraz wszystkich zmarlych z rodziny i tych za ktorych sie nikt nie modli. Dziekuje za laski i opieke jaka nas obdarzasz. Panie Jezu prosze z calego serca o uzdrowwwienie syna z ciezkiej choroby i dalsze sily dla nas. Dziekuje ze przetrwalismy do tej pory ciezkie chwile. Prosze prowadz nas dalej.

 9. Agata pisze:

  Panie Jezu spraw aby Mikolajpo wybudzeniu po spiaczce dobrze zaczal reagowac na wszystko i nie doznal powaznych urazow po zachlysnieciu,aby wyszedl z tego jak najszybciej jak to mozliwe.

 10. Radek pisze:

  Panie dziękuję Ci za wszystko, za wszystkie dobre i te gorsze chwile, umacniaj nas w ciągłym poszukiwaniu i dążeniu do Ciebie, otocz nas Swym błogosławieństwem i dopomagaj w trudnych chwilach. Jezu ufam Tobie

 11. Izabela pisze:

  Witaj mój Jezu. Piękny jest świat, który stworzyłeś. Mój Dobry Kochany Jezu. Jesteś Zbawicielem. Uratowałeś mnie od zguby. Święty Święty Święty Pan wszego stworzenia. Nasz Dobry Pasterz. Emanuelu bądź dziś że mną na wszystkich moich drogach. Święty, Niezmierzony, Niezgłębiony. Chwała i cześć Tobie na wieki!

 12. Sylwia pisze:

  Proszę Cię o zdrowie Panie Jezu, o dobre wyniki i żeby wszystko wróciło do normy. Żebym mogła cieszyć się wychowaniem moich dzieci. Proszę Cię o to z całego serce. Otacza mnie swoją opieka. Amen

 13. Krystyna pisze:

  Panie, dziękuję Ci z całego serca za całe moje życie. Proszę, opiekuj się moim kochanym mężem, moimi dziećmi i wnukami. Daj im sił, by dzielnie znieśli moją chorobę. Otaczaj ich miłością. Jeśli jest taka Twoja wola, pomóż mi pokonać moją chorobę. Kocham Cię, Panie. Ufam i wierzę bezgranicznie. Wybacz mi wszystkie moje grzechy.

 14. Iza pisze:

  Proszę Cię Panie o natchnienie do Sakramentu Pokuty i o to byś mi pomógł w uwolnieniu od zadręczania się ciągłymi wyrzutami sumienia, szukania w swym obie zła. Bym mogła się uniżyć wobec Ciebie a nie poniżać samą siebie. Proszę Cię Panie o zdrową pokorę ale też mestwo tam gdzie tego potrzeba. Amen

 15. Aga pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojej ukochanej siostrzyczki.

 16. Izabela pisze:

  Dziękuję Ci Panie za to że jesteś, że wciąż podnosisz mnie z moich upadków dźwigając krzyż na poranionych ramionach. Bądź Błogosławiony Jezu Chryste Umęczony naszymi grzechami z złem, które popełniamy. Dziękuję Ci Panie że dałeś mi jeszcze jeden dzień życia bym mogła za Twoim prowadzeniem dawać dobro innym. Uczyń mnie Jezu swoją sługą. Kochaj mnie, bo tylko Ty potrafisz kochać bezgranicznie. AMEN!

 17. Barbara pisze:

  Boże Miłosierny błagam Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny błogosław nam abyśmy potrafili rozmawiać i pomagać sobie wzajemnie. Proszę Cię uchroń mnie przed chorobą

 18. kuzo pisze:

  Panie, dziekuje Ci za dotychczasowa opieke nade mna i synem, za wszystko, co mamy i za dobry kontakt miedzy mna a nim. Otaczaj nas nadal swoja opieka i pokaz droge przez zycie, ktora mamy isc.

 19. skalmar pisze:

  Drogi ABL! Poruszył mnie Twój wpis i Twoja modlitwa. Ufam, ze Pan wysłucha i odpowie na Twoje prośby. Ja ze swej strony zapewniam Ciebie o swojej modlitwie w Twojej intencji i obiecuję codziennie odmówić dziesiątkę Różańca Św. od dziś przez tydzień – do 3 stycznia. Życzę zdrowia i wytrwania w ciężkich chwilach, ufności i odwagi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja Dziewica!

 20. Beata pisze:

  Witam, czy można zamówić msze on line w intencji? Jeśli tak, to w jaki sposób? Dziekuje

  • admin pisze:

   Oczywiście tak. Taką możliwość daje między innymi Sanktuarium w Górce Klasztornej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie, Sanktuarium w Licheniu, franciszkanie z parafii Św. Wojciecha w Bytomiu i wiele innych. Znaleźć je można poprzez wyszukanie “zamówienie mszy online“. Jeżeli jest taka możliwość najlepiej skontaktować się ze swoją parafią. Wiele z nich udostępnia zamawianie mszy bez konieczności wizyty w Kancelarii Parafialnej.

 21. Strach pisze:

  Jutro mam egzamin na prawo jazdy. Panie Boże dopomóż mi w trudnych chwilach, bądź jutro przymnie w podczas egzaminu. MAM nadzieję że jutro będzie mój szczęśliwy dzień i w końcu uda się zdać dać.
  Amen

 22. Abl pisze:

  Boze, Ty Jestes swiatlem zycia, ktore nigdy nie gasnie, woda zycia, ktorej kazdy z nas pragnie, droga zbawienia, ktora ja isc lakne.

  Przyjdz mi z opieka i wsparciem w podjeciu chyba najwazniejszej decyzji w moim zyciu, kiedy juz zaczyna brakowac mi sil i odwagi, kiedy w samotnosci nie daje juz rady z dala od ziemi ojczystej.

  W Trojcy Jedyny, przed Toba padam na kolana, otocz mnie swoja Ojcowska miloscia i doprowadz swoim planem moje zycie na droge rozkwitu, rozgrzesz moje bledy i dopomoz w pokonaniu zlego ducha, ktory wciaz pragnie oderwac mnie of Ciebie.

  Jestem caly Twoj, oddaje sie w Twoje Swiete Rece, prowadz mnie wedlug swojej woli, Ty wiesz najlepiej jak mnie uzdrowic.

  ABL

 23. Aneta pisze:

  Dziękuję za stronę☺️ Jestem osobą niepełnosprawną.Bardzo przydatna☺️ Błogosławieństwa!☺️

 24. Ewa pisze:

  Boże natchnij mnie Duchem Świętym, żebym wiedziała jak żyć i zawsze być blisko Ciebie Panie.

 25. krystyna pisze:

  Wszechmogący Boże oddal od mojego syna cierpienie jakiego doświadcza. Daj mu siły do do walki o siebie i rodzinę. Spraw aby przetrwał te trudy czas i był blisko Ciebie

 26. Janusz K. pisze:

  Boże – dziękuję Ci , że powołałeś mnie do życia. Proszę Cię o łaskę wiary- abym nie miał chwil zwątpienia ; miłości – abym nikogo już nie skrzywdził ; przebaczenia i pojednania-
  abym chciał i umiał wybaczać. Proszę Cię o tą łaskę również dla tych , których ja skrzywdziłem, aby oni również mogli mnie i innym wybaczyć. Proszę o łaskę silnej woli , abym nie ustępował pokusom szatana .Proszę o łaskę zbawienia dla tych zmarłych , którzy odeszli z nadzieją życia wiecznego. Panie Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami.

 27. Basia pisze:

  Boże Miłosierny błagam Cię o zdrowie dla mojego dziecka aby nie miał rządnych komplikacji. Proszę daj mu siłę wytrwać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *