Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bazylika w Niepokalanowie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach ZjednoczonychWieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

397 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Abl pisze:

  Boze, Ty Jestes swiatlem zycia, ktore nigdy nie gasnie, woda zycia, ktorej kazdy z nas pragnie, droga zbawienia, ktora ja isc lakne.

  Przyjdz mi z opieka i wsparciem w podjeciu chyba najwazniejszej decyzji w moim zyciu, kiedy juz zaczyna brakowac mi sil i odwagi, kiedy w samotnosci nie daje juz rady z dala od ziemi ojczystej.

  W Trojcy Jedyny, przed Toba padam na kolana, otocz mnie swoja Ojcowska miloscia i doprowadz swoim planem moje zycie na droge rozkwitu, rozgrzesz moje bledy i dopomoz w pokonaniu zlego ducha, ktory wciaz pragnie oderwac mnie of Ciebie.

  Jestem caly Twoj, oddaje sie w Twoje Swiete Rece, prowadz mnie wedlug swojej woli, Ty wiesz najlepiej jak mnie uzdrowic.

  ABL

 2. Aneta pisze:

  Dziękuję za stronę☺️ Jestem osobą niepełnosprawną.Bardzo przydatna☺️ Błogosławieństwa!☺️

 3. Ewa pisze:

  Boże natchnij mnie Duchem Świętym, żebym wiedziała jak żyć i zawsze być blisko Ciebie Panie.

 4. krystyna pisze:

  Wszechmogący Boże oddal od mojego syna cierpienie jakiego doświadcza. Daj mu siły do do walki o siebie i rodzinę. Spraw aby przetrwał te trudy czas i był blisko Ciebie

 5. Janusz K. pisze:

  Boże – dziękuję Ci , że powołałeś mnie do życia. Proszę Cię o łaskę wiary- abym nie miał chwil zwątpienia ; miłości – abym nikogo już nie skrzywdził ; przebaczenia i pojednania-
  abym chciał i umiał wybaczać. Proszę Cię o tą łaskę również dla tych , których ja skrzywdziłem, aby oni również mogli mnie i innym wybaczyć. Proszę o łaskę silnej woli , abym nie ustępował pokusom szatana .Proszę o łaskę zbawienia dla tych zmarłych , którzy odeszli z nadzieją życia wiecznego. Panie Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami.

 6. Basia pisze:

  Boże Miłosierny błagam Cię o zdrowie dla mojego dziecka aby nie miał rządnych komplikacji. Proszę daj mu siłę wytrwać.

 7. Pezet pisze:

  Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
  W Trójcy jedyny, prawdziwy,
  Wierzę, coś objawił, Boże,
  Twe słowo mylić nie może.

  Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
  Wszechmogący i miłosierny,
  Dasz mi grzechów odpuszczenie,
  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Boże, choć Cię nie pojmuję,
  Jednak nad wszystko miłuję,
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Boś Ty dobro nieskończone.

 8. Alicja pisze:

  Boże Miłosierny dziękuję Ci za łaski którymi nas obdarzasz dziękuję że jesteś obecny w naszym domu. Proszę zmiłuj się nad nami i ześlij na nas Ducha Świętego abyśmy nie błądzili i potrafili podejmować słuszne decyzje.

 9. Sylwia pisze:

  Jezu Ty się tym zajmij ,oddał ode mnie choroby duszy i ciała i nagrodzony ten trud ,który mam za sobą niech będzie piękna miłością i szczęściem pełnym pokoju w sercu . Jezu ufam Tobie ,kocham Ciebie amen

 10. Barbara pisze:

  Błagam Cię Jezu Miłosierny o zdrowie dla mojego syna natchnij go Duchem Świętym i spraw żeby pozwolili mu pozostać na uczelni. Proszę o zdrowie dla mojego męża żeby poradzil sobie że wszystkimi problemami, żeby się nie załamał i miał siłę wytrwać. A mnie obdarz cierpliwością abym mogła ich wspierać i kochać.

 11. Agnieszka pisze:

  Miłosierny Jezu , dziękuję i błogosławię Cię za to że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.Daj się poznać o Miłości Przedwieczna wszystkim ludziom i obdarz ich łaską. nawrócenia.Matko Niepokalana otocz Swym płaszczem moją rodzinę i wszystkich ludzi zwłaszcza zagubionych i prowadz do Syna .Amen.

 12. Elwira pisze:

  Panie Jezu ulituj się proszę nad moją córką i wnukami, obdarz ich swoim miłosierdziem!

 13. K pisze:

  Panie Jezu proszę Cię pomóż mi i M. Panie Ty wiesz. Ty jesteś Wszechmocny. Ucz nas dostrzegać Twoje działanie i uzdrawiaj nas.

 14. Agnieszka pisze:

  Panie Jezu. Dziękuję za wszystkie łaski którymi mnie obdarzasz. Proszę uzdrów mnie z covida. Pomóż mi proszę być lepszym człowiekiem i nie pozwól proszę zboczyć z drogi prowadzącej do Ciebie.
  Zachowaj w zdrowiu moją rodzinę i pomóż proszę nawrócić się grzesznikom.
  Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i słabości.
  Dziękuję ,że Jesteś w moim życiu.

 15. Maria Siwula pisze:

  SERCE JEZUSA,KTÓRE BIJE DLA NAS – ZMIŁUJ SIĘ NAD MOIMI BLISKIMI- DZIEĆMI,WNUCZĘTAMI. SPRAW ,BY WYZDROWIAŁY, BY ZAWSZE BYLI TOBIE WIERNI.ZLITUJ SIĘ NADE MNĄ – ODSUŃ ODE MNIE CHOROBY I WSZELKIE PRZESZKODY – MARIA

 16. re.kk pisze:

  Panie Jezu opiekuj się cała rodziną i całym światem wysłuchaj mnie w wiadomej tobie intencji.

 17. Błagający pisze:

  Błagam Wszystkich dobrych ludzi o modlitwę lub westchnienie za moją ukochaną Mamę. Za dobre wyniki badań i łaskę Pana Boga o powrót do zdrowia dla niej.

 18. Agnieszka pisze:

  Panie Jezu opiekuj się nami w każdym czasie, Matko Boża połóż nam swą świętą rękę na głowy i udziel błogosławieństwa..pomóż iść wytrwale drogą Chrystusa, podnieś na duchu. Wyproś nam przebaczenie grzechów u Syna Twego.

 19. ANNA pisze:

  Boże Mój Wszechmocny, Jedyna Ostojo, spraw, aby na świecie i w Rodzinach zapanował POKÓJ,DOBRO,MIŁOŚĆ,PRAWDA i MĄDROŚĆ. Broń nasze Rodziny przed złem plynacym od ludzi, którzy chcą zająć Twoje miejsce….” NÌECH ZSTĄPI DUCH TWOJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI TEJ ZIEM “. ANNA.

 20. Janusz pisze:

  Panie Boże pobłogosław mojej rodzinie w tych ciężkich czasach , i daj nam cieszyć się zdrowiem

 21. Wiola pisze:

  Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny a także o łaskę wiary i nadziei w tej trudniejszej dla mnie sytuacji.
  Jezu ufam Tobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *