Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej; naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmiji, aby rozciągnąć ją na całą stronę monitora. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, wciśnij klawisz Esc.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie


Kaplica Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie


“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

652 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Maria DK pisze:

  Panie Jezu ufam Tobie prosze nie opuszczaj naszej rodziny. Dopomoz dzieciom aby odzyskaly sile i nadzieje, oby znowu sie odnalazly po smierci taty, a ja abym byla silna psychicznie i fizycznie dla nich. Pomoz nam Panie Jezu bo jestesmy tacy zagubieni. Czas mija, a my nie mozemy sie wlaczyc do normalnego zycia. Prosze o blogoslawienstwo dla dzieci i dla mnie i o nadzieje i sile zeby isc do przodu, dopomoz nam Panie Jezu, ufam Tobie.

 2. Zofia pisze:

  Szczęść Boże, proszę o łaskę zdrowia dla córki Marty dobre wyniki badań o uzdrowienie z choroby dwubiegunowej jej męża i syna.Prosze o potrzebne łaski dla całej rodziny.O miłość i zgodę. O łaskę znalezienia dobrego męża dla Gabrieli na wzór sw. Józefa.
  Prosi Zofia.

 3. Sławomir pisze:

  Panie Jezu przyjmij modlitwę wstawienniczą za Duszę Aleksandra, wezwanego niespodziewanie do Pana w dniu Objawienia Pańskiego w 80 rocznicę tragicznej śmierci.

 4. Judyta Maria pisze:

  Panie Boze dziekuje Ci za wszelkie laski prosze o zdrowie dla najblizszych i siebie. Prosze takze aby Ci ktorzy oddalili sie od Ciebie znalezli ponownie droge do Ciebie. Wiem ze Ty wiesz najlepiej co nam potrzeba. Bardzo tesknie za mama Ewa i siostra Patrycja prosze daj nam sie spotkac w zdrowiu. Wskaz mi prosze droge aby byc lepsza osoba, pomoz w zrozumieniu Twego slowa Bibli. Kocham Cie Panie Boze. Amen

 5. Izabela pisze:

  Panie Jezu Chryste miej w opiece szczególnie moja najbliższą rodzinę męża i dwójkę dzieci oraz mnie, a także moją mamę i braci jak również dalszą rodzinę, ochron nas przed złem Kochamy Cię Jezu i pragniemy dobra, a Ty przy nas bądź wiernych sługach

 6. Maria DK pisze:

  Panie Jezu ufam Tobie i choc nieraz mam ciezkie chwile to jestem szczesliwa ze moge zawsze czuc Twoja obecnosc. Swieta sa czasem kiedy brakuje mi kochanego zmarlego meza i najdrozszych zmarlych rodzicow. Panie Jezu odpusc im grzechy i przyjmij do Swojego Krolestwa. Prosze abym z dziecmi spedzila spokojne swieta, nie opuszczaj nas Panie Jezu i obdarzasz swoimi laskami. Poblogoslaw nam Panie na te swieta i pozostan z nami.

 7. Barbara pisze:

  Za wstawiennictwem Matki Bożej proszę o zdrowie dla Adama, Anny i całej rodziny. O łaskę dla Sary i miłość w całej rodzinie. Proszę otocz opieką moje dzieci. Amen

 8. Pielgrzym pisze:

  Panie przymnóż nam wiary. Daj nam Swojego Ducha. Amen

 9. Grzegorz pisze:

  Szczęść Boże. Proszę o modlitwę za moją mamę Zofię która ma raka wątroby i ostatnimi dniami dostała udaru zatorowego.
  Proszę o modlitwę za jej uzdrowieniem w tym ciężkim dla całej rodziny czasie. Syn Grzegorz.

 10. XXYZ pisze:

  Proszę o łaskę wiary dla Karola. Dla mnie o dobrą śmierć.

 11. Kaliszuk pisze:

  Szczęść Boże, proszę o modlitwę dla mojej kochanej mamy Seweryny Ł bo jest bardzo chora i trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Choruje na raka wątroby i tak bardzo się boję, proszę o modlitwę za zdrowie mojej mamusi kochanej.

 12. Katarzyna pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla mnie i chorych na raka. Opiekę nad dziećmi i rodziną. Dziękuję za wszelkie łaski

 13. Aga pisze:

  Proszę o rentę dla Agaty i dobrą, stabilną pracę dla niej a także za Agatę i Kacpra o Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie, wiarę, nadzieję i Miłość dla nich

 14. Eva pisze:

  Panie, proszę o modlitwę za Ewę, chroń ją od złego i daj rozwiązanie z mieszkaniem

 15. Magda pisze:

  Panie Jezu proszę o łaskę wiary dla męża i syna oraz uzdrowienie dla syna, przemianę jego życia i naszego na lepsze.

 16. Monika pisze:

  Proszę o modlitwę za mnie, męża o pełnienia Woli Bożej przez nas I tych,których Bóg stawia na naszej drodze. Maryjo chron nas od złego.

 17. Mira pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego syna Adama.
  Panie Jezu,pozwól mu wyjść z nałogu palenia papierosów i alkoholu.
  Boże spraw,żeby znalazł partnerkę do związku.Tak długo jej szuka.
  Bóg zapłać.

 18. Eulalia pisze:

  Proszę o Łaskę uzdrowienia dla mojego brata Szymona.

 19. Maria K pisze:

  Panie Jezu prosze Ciebie badz z nami podczas tej podrozy i spraw zeby wszystko co planujemy poszlo dobrze. Oddaje wszystko w Twoje Rece i prosze poblogoslaw nas i prowadz szczesliwie. Jezu ufam Tobie.

 20. Elzbieta pisze:

  Panie Jezu dziekuje za wszystko. Dziekuje ze mnie nie opuszczesz

 21. Marta pisze:

  Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i na wieki wieków Amen. Jezusie Synu Boga Najwyższego ulituj się nad dziećmi Swymi i światem całym. Obdarz moich bliskich i tych , których w sercu noszę potrzebnymi łaskami. Ty wiesz Panie Jezu Chryste co jest potrzebne każdemu z nas. Zanoszę podziękowanie za łaskę wiary, którą otrzymałam od Ciebie Boże za darmo.
  Boże Ojcze proszę o cudowne uzdrowienie mojego męża Stanisława, taty Stanisława oraz Tomasza z ciężkich chorób. Jezu Chryste zajmij się naszymi trudnymi sprawami. Jezu ufam TOBIE. A duszę mojej mamy śp. Romany oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące od początku świata aż do tej sekundy Boże Ojcze racz przyjąć do Królestwa Twego.
  Prośby zanosi Marta z Kielc

 22. Miriam pisze:

  Krystyno, ja wybralam zycie w samotnosci i nie-samotnosci z Bogiem.
  Wiem, ze inaczej kiedy sie to wybiera, a inaczej kiedy sie czuje na to skazanym, ale Pan Bóg pomoże Ci to poukładać i zaakceptować i niech da Ci pokój i szczęście:) Wam wszystkim.

 23. Stefan pisze:

  Niech Bóg Was uzdrawia i daje Wam siłę do odnowy.

 24. Krystyna pisze:

  Proszę o modlitwę za mne,o łaskę wiary,o to żeby opuściły mne lęki,żebym potrafiła żyć samotnie,bo już na to jestem skazana

  • www pisze:

   Nikt nie jest skazany na samotność, nawet jeśli opuścili Go czy Ją bliscy. Można wyjść do napotykanych po drodze ludzi, do parku czy iść tam, gdzie są osoby podobnie myślące lub dzielące to samo zainteresowanie.

 25. Piotr pisze:

  Proszę Was bracia i siostry o objęcie modlitwą tych spraw, które są dla mnie ważne:
  – o dobrą zmianę pracy,
  – o uwolnienie z nałogu pornografii oraz z zaburzeń nerwicowych i lękowych,
  – o poznanie wartościowej dziewczyny, którą w przyszłości zostałaby moją żoną,
  – o zdrowie i potrzebne łaski dla mamy i brata

  Z serca dziękuję za omodlenie tych spraw.
  Bóg zapłać!

  • Elzbieta pisze:

   Piotrze, jeżeli tu napisałeś, to znaczy, że Bóg ma na Ciebie wspaniały plan i prowadzi Cię za rękę jak najlepszy Ojciec. Modle się by Dobry Pan obdarzył Cię tym, czego potrzebujesz. To wspaniale, że jasno o to prosisz. Szczęść Boże

 26. Marzanna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojego syna, aby odnalazł drogę w życiu. Jezu ufam Tobie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.