Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Wilno, Litwa

Aby rozciągnąć transmisję na cały ekran, naciśnij kwadracik w prawym dolnym rogu ekranu transmisji. Aby powrócić, naciśnij klawisz Esc.
Powrót do planu transmisji Mszy Świętych

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson! Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami. Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami. Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek, zmiłuj się nad nami. Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami. Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami. Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami. Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami. Uczto anielska, zmiłuj się nad nami. Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami. Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami. Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami. Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami. Przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami. Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami. Wspomożenie słabych i upadłych, zmiłuj się nad nami. Lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami. Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami. Boski Więźniu na naszych ołtarzach, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej pychy, zachowaj nas, Panie. Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, zachowaj nas, Panie. Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, zachowaj nas, Panie. Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie. Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, Panie. Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi, wybaw nas, Panie. Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie. Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie. Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie. Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, wybaw nas, Panie. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas przez tę Tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Synu Boży, Źródło łaskawości i Miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach. Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją. Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Powrót do planu transmisji Mszy Świętych