Kościół w Ligocie Turawskiej


Powrót do planu transmisji Mszy Świętych