Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach Zjednoczonych

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


 

“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

217 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Piotrek pisze:

  Boże przyjdź do mnie dziś.

 2. S pisze:

  Panie Jezu Ty wiesz.uzdrow mnie I moja rodzine prosze.Kocham Cie.

 3. Leszek pisze:

  Panie Jezu,

  proszę Cię i błagam o silną wiarę i zbawienie

  Leszek

 4. Kasia pisze:

  Jezu ufam Tobie, proszę cię o zgodę w naszej rodzinie aby mój mąż pogodził się z Mamą, aby panowała rodzinna atmosfera żeby każdy się szanowal. Aby stał się mniej porywaczy i nerwowy. I już dziękuję Ci za to że działasz tylko Ty możesz wszystko zrobić. Kocham cie

 5. Ewelina pisze:

  Jezu Milosierny,w intencjach codziennych prosze oraz o nawrocenie niewiernych.Amen

 6. Sylwia pisze:

  Błagam o uzdrowienie duszy i ciala.Jezu ufam Tobie

 7. Gosia pisze:

  Panie Jezu zlituj się nade mną, grzesznikiem. Naucz mnie proszę z pokorą przyjmować trudne sytuacje…

 8. Robert pisze:

  Panie Jezu proszę o uzdrowienie. Jezu Ufam Tobie.

 9. Ja pisze:

  PANIE PROSZĘ O UZDROWIENIE MOJEJ CIOCI Z NOWOTWORU

 10. agnieszka pisze:

  Jezu Miłosierny proszę o dary Ducha Św abym podjęła właściwą decyzję w sprawie pracy. Jezu tylko Ty wiesz co dla mnie będzie najlepsze. Jezu ufam Tobie!

 11. Milena pisze:

  Maryjo moja Matko i Patronko!Proszę Ciebie o łaskę zdrowia ,żebym mogła służyć w chwale Boga i innym ludziom

 12. Ewelina pisze:

  Jezu Najmilosierniejszy Chryste Wspomóż Naszą Cała Rodzinę i Opiekuj się Nami Ześlij Nam Bezpieczeństwo Pomóc w rozwiązaniu Naszych Wszelkich Problemów

  Błogosław Chryste Swoim Pastuszkom

  Amen

 13. Ułomny pisze:

  Panie Jezusie najcudowniejszy.Pragnę Ci dziękować za łaskę uzdrowienia z moich dolegliwości. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. nauczasz mnie marnego wierzyć i ufać Tobie. upadam jeszcze o czym doskonale wiesz. Proszę trzymaj moja rękę i nie pozwól wątpić. Kocham Ciebie Panie moj

 14. Danuta pisze:

  Maryjo Matko Boza prosze o laske abym jak najlepiej wypelniala obowiazki matki i byla dla dzieci wzorem. Oddaje Ci w opieke dzieci i prosze dopomoz mi chronic je od zlego i rozswietlij im wlasciwe miejsca aby jak najmniej bladzily w zyciu. Umocnij Mateczko wiare w nas i obdarz laska madrosci wiary i nadziei. Prowadz nas przez ten trudny okres zycia po smierci meza. Upros Mateczko odpuszczenie grzechow dla zmarlego meza ,zmarlych rodzicow i tesciow. Prosze o dobry dzisiejszy dzien i o przetrwanie duchowe dla dzieci i dla mnie. Jezu ufam Tobie, dziekuje za wszelkie laski jakimi nas obdarzasz Mateczko i za wstawiennictwo za nami u Pana Boga Milosiernego.

 15. Mira pisze:

  Panie MÓJ dałeś mi nowe życie, Tobie Cześć i Chwała,Ty jesteś moją drogą, życiem i Zmartwychwstaniem. Prowadź mnie tak jak Ty chcesz zgodnie z Twoją wolą – na Twoją Chwałę. Pan jest mym pasterzem i niczego się nie boję. Proszę Cię PANIE JEZU o uzdrowienie Marcina albowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. JEZU UFAM TOBIE. ABBA OJCZE.

 16. Joanna pisze:

  Proszę Cię Jezu o uzdrowienie Małgorzaty z raka złośliwego piersi.Chwalę Ciebie Panie i wywyższam!!Dzięki Ci Jezu!!!

 17. Małgorzata Gabriel pisze:

  Panie Jezu dzi~kuje bez ciebie moje życie byłoby niczym a ja w nim nikim

 18. Panie Jezu dziękuje za uratowanie syna z wypadku,za 7 sierpnia 2018 roku ,za 7 marca 2016 roku -Panie Jezu dziękuje

 19. Kasia pisze:

  Maryjo,mamo pomoz mi bym kochala Boga z Calego serca i z calej duszy .Napelnijmnie miloscia ,ktora Napelnil Cie Duch Sw. Abym kochala meza i dzieci i kazdego czlowieka à zwlaszcza tych,ktorych posyla mi Twoj Syn by niszczyc moja pyche,egocentryzm i miloscia wlasna.

 20. Panie Jezu naucz mnie milcząco przyjmować, tak jak Ty to robiłeś wszystkie zranienia, oskarżenia, obojętności, samotność. Proszę Cię o nawrócenie mojej córki i jej narzeczonego. Proszę o zdrowie i o zgodę i miłość w całej naszej rodzinie. O nawrócenie grzeszników, o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, o pokój na świecie. Amen.

 21. Jacek pisze:

  Jezu, składam Ci w ofierze moje poranione serce. Ty wiesz, co uczynić.

 22. Ania pisze:

  Panie Jezu bardzo dziekuje Ci ze syn Kacper zdal poprawke i przeszedl do nastepnej klasy. Bardzo Cie prosze spraw by syn wreszcie funkcjonowal jak kazde dziecko w jego wieku, by wreszcie zlo odeszlo i nigdy nie powrocilo by znow kochal Ciebie, Twoja i Nasza matke Maryje ,nas i wszystkich ludzi. Wyzwol i nas mnie i corke ,z grzechu, zla, zlych duchow przeklenstwa Blagam i bardzo Cie prosze,pomoz nam uwolnic sie od zla i zla ukrytego ich podstepu,bysmy mogli zyc i pracowac w spokoju z Toba i dla Ciebie. Prosze spraw niech wszystko odwroci sie przeciwko zlu , wypedz ich z naszej rodziny,naszych cial i tej ziemi by przestali mnie nas niszczyc to co buduje i kochalam ,przywroc dobro ,uczucia i milosc

 23. Roman pisze:

  Dziękuję Tobie Wszechmogący Boże za wszystkie łaski, którymi mnie obdarowujesz każdego dnia mego życia. Nie ośmielam się nawet Ciebie prosić. A chcę prosić o dobrą dziewczynę. Wiem jesteś ze mną cały czas a ja zbyt mało poświęcam Ci czasu. Przepraszam. Przebacz Panie niegodne mu słudze Twemu. Kocham Cię Panie. Amen.

 24. Joh pisze:

  Panie Jezus, prosze o inwestycje w ten projekt.

 25. Joanna pisze:

  Proszę o powrót do zdrowia i względnej sprawności…Panie Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną.

 26. Anna pisze:

  Panie Jezu, proszę Cię o zbawienie dla moich bliskich, babci Marianny i Władysławy, dziadków Edwarda i Stanisława. O lekką śmierć i zbawienie dla Dziadka Ryszarda. Zdrowie dla mojej mamy i pozytywną diagnozę. Spokój duszy dla całej mojej rodziny, zdrowie, wiarę i nadzieję na przszłość. Panie ulecz moją duszę. Anna

 27. Ania pisze:

  P Jezu uzdrow nas ,blagam uwolnij nas ,nikt nie chce lub nie moze nam pomoc wyciagnij nas z tej niemocy “wiezienia”, prosze o odciecie zla od nas, przeciecie wiezow zla ,wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, ze zla, zlych duchow ,przeklenstwa(rowniez dla innych osob z tym zwiazanych i osoby zmarle zawiklane w to zlo),o zdrowie duszy i ciala,o przywrocenie wszystkiego co w nas umarlo a co zlo zabralo,zabierz serca kamienne a daj serca podobne do serca twojego . Dla syna o pamiec, dobre mysli pelna swiadomosc zdrowie kregoslupa i nogi, o pomyslne zdanie poprawki

 28. Rodak pisze:

  Panie Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie dziękuję ,za dar oglądania Cię dzięki mediom .Dziękuje za dary otrzymane od Ciebie w dniu 7 marca 2016 r. gdy przybyłeś do nas w Obrazie Jezusa Miłosiernego do naszej Parafii .
  Dziękuje ,za dar
  widzenia Serca -zastanawiam się tylko kogo było to Serce ? Matki Najświętszej,
  Twojej Matki czy siostry Faustyny ,może kiedyś przyjdzie czas ,że będę wiedziała.Dziękuje za dar w dniu 7 sierpnia 2018 r -w dniu urodzin i śmierci Olgi Wojtyły -siostry Papieża.Panie Jezu wzmocnij Syna,Kapłanów i domowników w wierze.

 29. STANLEJA pisze:

  Panie Jezu w Najswietszym Sakramencie, Boze zywy, prosze Cie o potrzebne laski dla wszystkich osob polecanych przeze mnie. Ty wiesz Panie czego kazdy z nas potrzebuje. Panie Jezu Ty sie tym zajmij, prosze Cie goraco.

 30. Malgo pisze:

  Matko Boza blagam o ratunek dla Z i J.Nie opusc nas

 31. Iza pisze:

  W intencji łaski dla Vitaliya

 32. Hanna pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o uzdrowienie 10-letniej Lenki z choroby nowotworowej. Daj jej oraz rodzinie trwanie w Twojej miłości w tych trudnych chwilach.

 33. Krzysiek pisze:

  Boże Tobie powierzam moją drogę ufam Ci proszę działaj. Ty wszystko wiesz.

 34. Mateusz pisze:

  Jezu błagam Cię, daj mi cel w życiu, dobrą rodzinę i ukojenie serca. Dziękuję za łaskę wiary i modlitwy. Niech Twoje imię będzie zawsze błogosławione.

 35. Aneta pisze:

  Jezu Ty się tym zajmij

 36. Barbara pisze:

  Zmiłuj się nade mną Panie. Przebacz grzechy , ulecz z choroby.

 37. Jadwiga pisze:

  Panie błogosław mojej Rodzinie, obdarz mocną wiarą, nadzieją i miłością.Jezu ufam Tobie!

 38. Agata pisze:

  Jezu ufam Tobie! Pozwól o Panie powrócić do zdrowia i pełni sił fizycznych i psychicznych Annie, która doznała rozległego wylewu krwi do mózgu.Jezu,Ty się tym zajmij!

 39. Sandra pisze:

  Boże proszę Cię o szczęśliwy powrót do Polski. Do mojego kochanego domu. Proszę Cię bym w końcu zaszła w ciążę .Opiekuj się moja rodzina

 40. Weronika pisze:

  Boże Dziękuje, ze wyrwales mnie z grzechu Teraz prosze Cie o zdrowie ciała Jestem juz zmęczona bólem i pelna lęku przed diagnozą.

 41. Maria pisze:

  Jezu nasz kochany, daj nam siłę w pokonywaniu trudności życia codziennego, ale szczególnie proszę o nawrócenie mojego syna i córki na drogę Kościoła Katolickiego, aby nasza rodzina nie rozpadła się, daj siłę mojemu mężowi, aby przebaczył synowi, aby dał swoją ojcowską miłość, zrozumienie, aby to ojciec był przykładem dla obydwojga. Przez Ciebie nasz Jezu i Matkę Twoją Maryję proszę o łaski.

 42. Marek pisze:

  Panie Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem, Tobie zawierzam całe moje życie, wszystkie jego radości trudy i smutki, Twojemu Miłosierdziu powierzam całą moją grzeszną przeszłość, Twojej Miłości oddaję całą moją teraźniejszość, Twojej Opatrzności zawierzam całą moją przyszłość, aż po życie wieczne z Tobą w Chwale Ojca. Amen.
  Weź moje życie i uczyń z niego to co się Tobie podoba. Jestem cały Twój. Amen.

 43. Iwona pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .Dziękuję mój drogi Boże ,że na swej drodze pozwoliłeś spotkać mi człowieka który wytłumaczył mi jak ważny jesteś w naszym życiu.Jak ważna jest codzienna modlitwa jak łatwe dzięki temu staje się życie,jak ważna w życiu jest miłość i dobre uczynki.Dziękuję z całego serca .Bez Ciebie życie byłoby nijakie i jak wiele tracą Ci którzy w Ciebie nie potrafią uwierzyć .

 44. Agata pisze:

  Panie Jezu ciagle skrada sie zwatpienie . Prosze daj mi łaskę silnej wiary, nadzieii i poukładaj wszystko w moim życiu bo panuje w nim chaos

 45. Krzysiek pisze:

  Heh mógł bym się pod tym podpisać…
  i podpisuje się

 46. Anita pisze:

  Panie Jezu, po tylu dekadach zwątpienia i samotności, ogromnych pomyłek, pychy i dumy, ześlij mi o proszę kogoś – przyjaciela, pasterza, który wyprowadzi mnie z tej jaskini samotności i żalu za me grzechy. Kogoś, kto będzie chciał porozmawiać i wytłumaczyć, okaże cierpliwość i nie będzie mnie nienawidził.

 47. Krzysztof pisze:

  O Jezu Ukochany! Oddaję Ci w opiekę naszą rodzinę, trudne relacje, spięcia z dziećmi , między nami małżonkami, szczególnie proszę cię za relację mamy z córką, by to co po ludzku jest ich zdaniem nie do naprawienia, zostało uleczone przez Krew Twoją Świętą, a poznanie Ciebie dało moim dziewczynom łaskę powrotu do pełni życia w Kościele i radość z pełniejszego poznania Ciebie. Nie bądź głuchy na me wołanie, jak nie byłeś głuchy na wołanie Bartymeusza, jak nie byłeś głuchy na prośbę trędowatego, jak nie byłeś nie głuchy na prośbę Jaira i Setnika i Prośbę swojej Mamusi Maryji w Kanie Galilejskiej. Wysłuchaj mnie Jezu w swojej łaskawości i uświęcaj naszą rodzinkę.
  Jezu,bądź uwielbiony i zmiłuj się nad nami! AMEN

 48. joanna pisze:

  Panie Jezu poblogoslaw nasza rodzine, prowadz nas dobra droga, daj nam swiatlo abysmy wiedzieli ktoredy kroczyc. ulecz moje serce, wez w opieke mojego syna, zachowaj od zlego moja corke, daj madrosc, sile mezowi,

 49. Tadeusz pisze:

  Jezu spraw bym pozytywnie załatwił swoje sprawy zawodowe, dopomóż mi w relacjach międzyludzkich, spraw bym kochał i był kochany. Jezu troszcz się o mnie Ty.

 50. Magda pisze:

  Panie Milosierny miej w opiece nasza ukochana Ojczyzne POLSKE, tych ktorzy bronia polskich interesow narodowych, suwerennnosci, kopalni, zloz naturalnych, z ycia nienarodzonych, firm zwierzat futerkowych, lasow panstwowych, wiary itp.
  Miej w opiece Polonie amerykanska, szczegolnie tych ich reprezentantow, ktorzy wlacza z determinacja w obronie polskich interesow narodowych (szczegolnie tych, ktorzy przeciwstawiaja sie nieuzasadnionym zydowskim roszczeniom majatkowym -tzw mienie bezspakowe). Ja osobiscie w tym Wielkim Tygodniu modle sie i poszcze za Was szczegolnie. Niech zyje Jezus Krol Polski!!! Jemu czesc i chwala na wieki!

 51. Hanna pisze:

  Jezu ufam tobie i wierze ze pomozesz mi w trudnosciach ktore mnie otaczaja i pomoz mi zjednoczyc moja rodzine i zeby wrocili na twoja droge o to cie prosze panie

 52. Boże zabierz odemnie wszystkie myśli niepodobające się Tobie nie pozwól by w mojej duszy gościło zwątpienie i daj mi siłę do odpierania wszelkich pokus.
  Chwała Tobie krolu wieków.

 53. Ireneusz pisze:

  Jezu, Ty się tym zajmij. Wiesz czym.

 54. OA pisze:

  Drogi Jezu, polecamy Twojej miłości małżeństwo naszych przyjaciół Emila i Moniki.

 55. Walter pisze:

  Panie Jezu ulecz moją duszę i moje chore ciało wspieraj moją rodzinę i błogosław nam na każdy dzień. Dla Boga nie ma rzeczy nie możliwych

 56. Anna pisze:

  Jezu.Uwolnij moich bliskich (Kamila Jacka Tomka Krzysztofa Agnieszkę Darka) z nałogu alkoholowego.Błagam Cię, Ty wraz z Twoją Matką,wychowajcie moje wnuki.Zatopcie ich w swojej Miłości.Jezu,Maryjo,Józefie Św w Was moja jedyna nadzieja.

 57. Anna pisze:

  Najukochańszy Jezu, Proszę Cię o zdrowie mojej mamy która właśnie przechodzi badania w szoitalu. Bądż Miłością naszą! Będź przy niej w tym trudnym czasie . Kicham Cię Jezu .

 58. Barbara pisze:

  Panie Jezu dziękuję Ci za wszystkie Łaski które dzisiaj otrzymałam. Kocham Cię i ufam Ci

 59. Barbara pisze:

  Jezu, proszę ulecz nasze małżeństwo i rodzinę. Błagam o uzdrowienie naszych dzieci.Prosze o dary Ducha Św.abysmy umieli wybierać zawsze to co dobre Boże bo Ty wszystko mozesz.

 60. Anna pisze:

  Panie Jezu z najgłębszego Serca Twojego podaruj mi proszę iskrę która uśmierzy mój potworny ból duszy, mój lęk. Nie mogłabym tego udźwignąć gdyby nie Twoja Boska Miłość i Miłosierdzie. Wiem, że jestem puchem marnym, słabą i grzeszną istotą. Ratuje się myślą że mnie Umiłowałeś, że nie jestem sama z moim bólem. Prostota moja i słabość są niegodne błagania o Toją Łaskę ale proszę jak obiecałeś aby prosić, ulżyj mi w moich cierpieniach, błagam wlej nadzieje i radość. Dziękuje za wszystko co mam. Po stokroć dziękuje. Proszę jeszczę o tę iskrę.

 61. Matka pisze:

  Wielbie Cię calym sercem dusza cialem moj Boze i Ojcze i blagam,proszę natchnij mojego syna,by zechcial pojechac do Matki Twojej w Medjugorie,ktora uzdrawia z nalogow,uzależnień….zaproponowalam,ale odmówił,nie jest gotów na zerwanie z szatanem-nalogiem,na nawrocenie się,Jezu Ufam Tobie..Jezu moj nie opuszczaj go.

 62. Anna pisze:

  Proszę Jezu o siłe do niesienia krzyża.

 63. Karol pisze:

  Jezu Miłosierny prosze Cię o łąske wiary dla Marioli, dary Ducha Świetego. Prosze Cię o łaske uzdrowienia dla mnie. Dziękuje ci z wszystko:* Badz uwielbiony Panie Boże Wszechmogący.

 64. Beata pisze:

  Mamo dołóż mi ufności, niech Jezus zawsze w moim sercu gości i działa, niech będę zawsze (za Jego przyczyną i Twoją) dla Niego cała. Jezu ufam Tobie Ty nie pozwolisz bym została w grobie. Proszę o moją rodzinę o dobro dla nich i moich nieprzyjaciół o nawrócenie i miłosierdzie.

 65. Anita pisze:

  Panie Boże Kochany
  Prosze o łaskę dla mojej rodziny,o zdrowie dla Mamy,brata ,męża,odpuść mojemu Sw.P. bratu Arturowi wszystkie jego grzechy….
  Bądz przy mnie wspieraj mnie,w moich problemach i troskach wspomóż.Bądz wola Twoja zajmij się Tym.KOCHAM CIE PANIE

 66. Iwona pisze:

  Mój kochany Jezu ,dlaczego tak pózno spotkałam tego którego miałam spotkać wcześniej
  wszystko w Twoich kochanych rękach -Bądz wola Twoja -Pozwól nacieszyć nam się sobą razem z Tobą .Modlimy się ,wierzymy i mamy nadzieję .

  • Iwona pisze:

   Naucz mnie…
   Naucz mnie zrozumienia,
   że bez modlitwy
   moje wnętrze usycha,
   a moje życie traci wartość i siłę .
   Odsuń ode mnie hałas wydarzeń
   i przymus potrzeb.
   Prowadz mnie
   ku Twojej świętej obecności.
   Naucz mnie rozmawiać z Tobą
   w powadze prawdy
   i w miłosnej intymności.

  • Małgosia pisze:

   Spójrz na swoje dotychczsowe życie, biorąc pod uwagę 3 założenia: jesteś ukochanym dzieckiem Boga Ojca, więc wszystko, co spotkało Cię do tej pory, “dobrego” czy “złego”, jest łaską i przygotowywało Cię do spotkania Twojego ukochanego, by teraz przeżywać tą miłość w pełni. Na koniec: to Bóg Wszechmogący jest Panem czasu, w tym Twojego życia i wie najlepiej, kiedy jesteśmy na coś gotowi, więc cieszcie się sobą i wielbijcie Pana Boga w waszym uczuciu, bo jesteście dokładnie w tym momencie życia, co trzeba.

   • Iwona i Mariusz pisze:

    Piękne słowa za które dziękujemy.Bóg zawsze będzie dla nas najważniejszy.

   • Matka pisze:

    Tak Malgosiu,teoretycznie wiem,ale czy uwazasz,ze uzależnienie dziecka od narkotyków to również Boży plan?…powiedz,czemu to ma służyć,moze przymnozeniu mojej wiary,bo mimo iz wciaz odmawiam Nowenne Pompejanska i staram się na ile potrafie zyc przykazaniami Bozymi to byc moze slaba jest moja wiara,westchnij proszę za nawricenuem mojego syna,samotnie wychowujacego swojego syna,ja ustaje w dridze,upadam,tyle lat blagam jak sw.Monika…Boze moj i Panie,ulituj się nad nędza mojego syna i jego dzieciMatka

 67. Wiola pisze:

  Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny.

 68. Kasia pisze:

  Panie Jezu Ty wiesz że w domu naszym rodzinnym tak dużo się zepsuło od tej awantury.daj mi Jezu bym zaufała mamie.

  • Łaska Boża pisze:

   Kasiu Kasiu to Jezus umarł na krzyżu z twojoł Kutnie Jezus Cię naprawdę kocha przytul się z pokorom do Niego i zrób to co by zrobił Jezus na twoim miejscu .dzięki

 69. Artur pisze:

  Jezu daj mi siłę bym wytrwał w swych postanowieniach.

 70. Iwona pisze:

  Nie pozwól Jezu, by mój ojciec poszedł na zatracenie. Daj twoje światło, do tego jak ma żyć. Tylko Ty Jezu możesz przemienić jego ciało, przemienić jego duszę. Proszę ratuj go. Bardzo Cię kocham.

 71. I. B. K. pisze:

  Boże tylko Ty jesteś w stanie pomóc,wierzę ufam proszę Irena Barbara

 72. Mirek pisze:

  Panie Jezu polecam Ci moją rodzinę w rozsypce, co myśmy popsuli Ty to napraw. Bądź uwielbiony Panie.

 73. Przemek pisze:

  Panie Boże pomóż proszę

 74. ewa pisze:

  Jezu obdarz mnie spokojem i cierpliwością.Ukoj moje nerwy i zamieszanie

 75. Bernadeta pisze:

  Jezusie Synu Boży ulituj się nade mną grzesznikiem

 76. Anna pisze:

  Jezu Ufam Tobie …dlatego błagam nie daj zginąć mojemu synowi Łukaszowi jestem bezradna …..wyprowadz go na drogę prostą ……błagam o cud bo tylko to może zmienić jego życie i nas wszystkich dookoła przytłoczonych też jego ciężarem ………

 77. Anna pisze:

  Proszę o ratunek dla mojego syna-uwolnienie od uzależnień i dary Ducha Świętego

 78. Witek pisze:

  Badz wola Twoja Ty sie tym zajmij.

 79. Aleksandra pisze:

  Boże bądź przy mnie, wspieraj mnie w moich problemach i troskach…proszę pomóż mi je jakoś rozwiązać. Kocham Cie

 80. Teresa pisze:

  Panie,
  Daj mi umysł otwarty i serce czyste,
  Aby oczywiste było oczywiste.

  Oczywistym jest to Panie, że istniejesz.
  Panie, daj mi tak żyć, aby Tobie się podobało, jak żyję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *