Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przed obliczem Pana uniżcie się.
Przed obliczem Pana uniżcie się.
On sam wywyższy was – Jego jest ziemia i czas.
On sam wywyższy was.”

Wejście na stronę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – kliknij na obrazek poniżej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, módl się za nami. Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Our Lady of Sorrows w Stanach Zjednoczonych

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Stanach Zjednoczonych


 

“Nie wystarcza przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć sami, zamknięci w sobie. Potrzebujemy kochać i być kochanymi. Potrzebujemy czułości.”

Papież Franciszek w Orędziu na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

302 odpowiedzi na „Adoracja Najświętszego Sakramentu

 1. Bogusia pisze:

  Dziekuje bardzo. Wlasnie wysluchalam pieknej mszy swietej z Sanktuarium w Wilnie. Bog zaplac. Polka z Kanady

 2. Teresa M. pisze:

  Kocham Cię, Jezu, mój ❤❤❤

 3. Bożena pisze:

  SZCZĘŚĆ BOŻE WSZYSTKIM.

 4. Dziękczynno-błagalna pisze:

  Panie Jezu Chryste króluj nam zawsze i wszędzie, bądź błogosławiony, uwielbiony, dziękuję Ci za wszystko co mi dałeś, dziękuję za moją wspaniałą rodzinę. Polecam Twojemu miłosierdziu nas wszystkich, proszę pomóż nam w walce z epidemią i ochroń nasze rodziny.

 5. Ewa pisze:

  Z całego serca dziękuję o Jezu za łaski dla mojej rodziny, błagam nie opuszczaj nas w tch trudnych chwilach.

 6. AnnaK pisze:

  Czy ktoś wie o mszy z Gietrzwaldu?

 7. Darek pisze:

  Dziękuję Tobie Jezu, że Jesteś przy mnie, oraz za wszelkie łaski, które otrzymuję od Ciebie.
  Panie Jezu spraw proszę, by moja żona wróciła do mnie.
  By nasza ridzina była w komplecie, żebyśmy się miłowali i razem szli Twoją Drogą
  Króluj nam Chryste

 8. Basia pisze:

  Panie Jezu miej nas w swojej opiece w tych ciężkich chwilach proszę o zdrowie i nadzieję że wszystko będzie dobrze.

 9. Barbara pisze:

  Panie Boże dziękuję ci za łaski którymi nas obdarzasz błagam Cię o zdrowie dla mnie dla całej mojej rodziny oraz dla wszystkich ludzi na świecie abyśmy zjednoczyli się w pokonaniu tej strasznej epidemii

 10. Mi pisze:

  Bogu mojemy najwieksza czesc i chwala!!! Dziekuje za dobre życie, za to co widze, czuje i słysze. Za wzruszenie, ktorego teraz doswiadczam…

 11. Andrzej pisze:

  Panie Jezu oddaje się cały Tobie. Uwolnij mnie od kłamstwa, długów pomóż mi w odzyskaniu rodziny i poprowadź przez życie według Woli Twojej. Pomóż mi stanąć na nogi .Opiekuj się moimi dziećmi, Żoną i wszystkimi bliskimi oraz potrzebującymi miłosierdzia. Dziękuję Ci Ojcze , że zesłałeś nam syna swego Jezusa. Amen

 12. Agnieszka pisze:

  Panie Jezu prosze Cie uwolnij mnie z długów i kłamstwa. Ratuj moje rodzine! Ty wszystko mozesz Panie Moj! Z ufnością wołam do Ciebie i prosze bys zajął sie tymi sprawami które sa w moich oczach ludzkich po prostu beznadziejne. Panie Jezu Tobie wez to wszystko i zrob co Ty chcesz. Oddaje wszystko to w Twoje rece. Amen

 13. Renata pisze:

  Kochany Jezu Ty się tym zajmij. Zawierzam Tobie całe życie, moje zdrowie – rodzinę .Bądź wolą Twoja. Jezu Ty wiesz jak uleczyć twoje dzieci .Jezu Ty się tym zajmij .Jezu dziękuję proszę przepraszam.

 14. Urszula pisze:

  Adoruję Cię Panie Jezu i dziękuję za wszystkie łaski ,którymi mnie obdarzasz.Proszę o zdrowie dla córki,wiarę dla wnuków,wnuczki,zięcia ,.

 15. Beata pisze:

  Miłosierny Jezu prosze o łaskę trzezwosci dla męza Jacka o siłe dla niego w podjeciu decyzji błagam o miłosc zgode w naszym małzenstwie rodzinie jezu ratuj mojego meza ratuj nas….

 16. Katrin pisze:

  Jezu jestem Twoja, zbaw mnie proszę.

 17. Mateusz pisze:

  Dopomóż mi Jezu.Wiem że wiele zgrzeszyłem.Błagam wyprostuj moje życie Panie.Daj mi prawdziwą miłość całego zycia,tą która mnie uzdrowi.

 18. Barbara pisze:

  Panie Jezu Miłosierny błagam Cię o zdrowie dla moich bliskich proszę błogosław nam abyśmy się kochali szanowali i byli wsparciem dla siebie w trudnych chwilach błagam wskaż drogę mojemu synowi proszę pokieruj nim żeby nie zmarnował sobie życia aby znalazł kogoś kto go pokocha i będzie zawsze przy nim Matko Różańca Świętego módl się za nami.

 19. Tomasz pisze:

  JEZU przepraszam ,to wszystko za mało aby wyrazić mój żal za wszystko com Ci uczynił , Wybacz błagam i o miłosierdzie Twe wołam Jezu Chryste Ty Wiesz Proszę ulituj się nade mną grzesznym, pragnę Twej litości i przebaczenia , o JEZU padam przed Tobą i wołam przyjdź mi z pomocą Jezu i w łaskawości swej obdarz łaską zdrowia o którą Cię proszę abym dla Twej chwały mógł wielbić Cię i być Twoim głosicielem prawdy i miłości jaką nas obdarzyłeś , JEZU Mój Kochany i miłości bezmiarze Ulituj się Proszę

 20. Anna pisze:

  Panie Jezu mój jedyny Zbawco i Odkupicielu proszę o łaskę donoszenia córeczki do terminu porodu ,proszę o jej świętość życia aby tu na ziemi była odbiciem Twojej chwały a nam przyniosła pociechę.Usun Jezu te trudności jeśli chcesz.Matko Najświetsza oddaje się Tobie bez warunków i bez zastrzeżeń całkowicie.Oddaje Tobie rowniez wszystkie moje dzieci i mojego męża prosząc dla nich o błogosławieństwo i zbawienie dusz.Jezu ufam Tobie.

 21. Stanisława pisze:

  Proszę Cię Jezu w Tym Najświętszym Sakramencie o ratunek i potrzebne łaski dla Joanny. Jezu Ty wiesz co się z nią dzieje, Ty wszystko możesz, Ty się tym zajmij. Spraw by ona i jej córeczką były szczęśliwe, ulecz proszę Joannę z nałogów i zniewoleń. Ona dzisiaj leży na detoksie a dziecko czeka na mamę. Proszę Cię Panie zanurz ich w Swoim Miłosierdziu, obdarza wiarą, miłością i zdrowiem na ciele i duszy. Jezu ratuj Joannę i Julię.

 22. Jezu , prosze Cie pomoz Nam w rozwiazaniu trudnej sprawy. Daj sile mojemu mezowi i spraw aby potafil pokonywac przeszkody na swjej drodze… Boze Ty wszystko mozesz. Jezu ufam Tobe…

 23. Teresa pisze:

  Panie Jezu pragnę Cię wielbić. W duszach alkoholików w mojej rodzinie ,tych żyjących oraz zmarłych,przepraszam Cię Jezu za nich. Bądź Jezu wywyższony w każdej chwili mojego życia .

 24. prosba pisze:

  O moj Jezu, ukryj mnie i moich najblizszych , rodzine w glebi swego serca i oslaniaj swymi promieniami przed wszystkim co nie jest Toba. Prosze Cie Jezu aby Twoja laska zasilala moja dusze. Miej wswej opece i zdrowiu mojgo meza, dzieci, naszych rodzicow, rodzenstwo i przyjaciol. Wskaz mojemu synowi Krystianowi odpowiednia droge w zyciu i ab zawsze prowadzla do Ciebie. Spraw aby mo rodzice i moj brat Piotr pojednali sie. Wieczny odpoczynek racz zmarlym z naszych rodzin dac Panie a siatlosc niech im swieci niech odpoczywaja w pokoju wiecznym, amen. Jezu ufam Tobie. Twoja sluzebnica Dorota

 25. Andrzej pisze:

  Boże prowadź mnie i moich bliskich, kocham Cię Boże

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *