Nowenna do Świętego Józefa

Zachęcamy do zapoznania się z Encykliką Papieża Leona XIII o nabożeństwie do Świętego Józefa.

Encyklika Papieża Leona XIII o nabożeństwie do Świętego Józefa

Odprawianie Nowenny przed świętem Świętego Józefa – zaczyna się 10 lub 11 marca. W tym roku można zacząć 12 marca, ponieważ liturgicznie Święto Świętego Jozefa jest obchodzone 20 marca, ponieważ 19-ty wypada w niedzielę. Nie zniechęcaj się, jeśli zaczynasz później. Nie wahaj się prosić o wstawiennictwo Świętego Józefa, szczególnie w sprawach rodziny, pracy i we wszystkich trudnych sprawach.
Plan transmisji na żywo Nowenny przed Uroczystością Świętego Józefa

Modlitwa do Świętego Józefa – napisana przez Papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Odpusty specjalne z okazji roku Świętego Józefa