Nowenna do Dzieciątka Jezus do prywatnego odmawiania

Nowenna do Dzieciątka Jezus do prywatnego odmawiania

Pan Jezus powiedział francuskiej karmelitance – słudze Bożej – siostrze Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu:

“Czerp ze skarbów mego dzieciństwa, istotą tej tajemnicy pokonasz wszelkie trudności”.

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci wszelkie uwielbienia Serca Dzieciątka Jezus.

Ojcze nasz…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci cuda zdziałane w Sercu Najświętszej Dziewicy, które uczyniły Ją Matką Boga i Kościoła.

Ojcze nasz…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Trójco Przenajświętsza,
dziękuję Ci za łaski, jakimi został obdarzony św. Józef, ze względu na Jezusa i Maryję.

Ojcze nasz…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

1. Wcielenie
Święte Dzieciątko Jezus, uwielbiam chwilę Twego Wcielenia.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Dozwól nam, Panie, razem z Maryją spieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech stajemy się uległymi na działanie Twego Ducha.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

3. Oczekiwanie narodzenia

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię pozostające przez dziewięć miesięcy w czystym łonie Dziewicy Maryi, Twej Matki.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

4. Narodzenie Dzieciątka Jezus

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię rodzące się w biednym żłóbku Betlejemskim.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

5. Obrzezanie i Nadanie Najświętszego Imienia Jezus

Boże Miłosierny, który jesteś świętością samą, uwielbiam Cię przyjmującego na siebie oznakę grzesznika w bolesnym obrzezaniu.
Wykorzeń z serc naszych wszystko, co Ci się w nich nie podoba.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

6. Ofiarowanie Dzieciątka

Uwielbiam Cię Dzieciątko Jezus ofiarowane w Jerozolimskiej Świątyni. Ofiaruj nas Twemu Ojcu, byśmy byli wydani miłości.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

7. Pokłon trzech Mędrców

Święte Dzieciątko Jezus, upadam wraz z królami do Twych stóp. Bądź zawsze jedynym królem serc naszych.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

8. Nocna ucieczka do Egiptu

Święte Dzieciątko Jezus, który będąc Bogiem mocnym, uciekasz przed okrucieństwem Heroda, daj nam więcej unikać cienia grzechu, niż śmierci.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

9. Pobyt św. Rodziny w Egipcie

Ukochane Dzieciątko, dziękuję, że jednoczysz się z trudnościami wszystkich, którzy muszą żyć w cudzej ziemi.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

10. Powrót do Nazaretu

Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas spośród tego świata zepsutego, wyobrażonego przez Egipt i niech Twój powrót do Nazaretu uzyska nam łaskę przybycia do naszej prawdziwej Ojczyzny, którą jest Niebo.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

11. Ukryte życie w Nazarecie

Najmilsze Dzieciątko, daj nam ukochać skupienie ducha, spokój i ciszę. Niech całą naszą rozkoszą będzie przebywanie w Bożej obecności.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

12. Odnalezienie w świątyni

Podziwu godny Zbawicielu, w którym zawarte są wszystkie skarby mądrości i nauki Boskiej, naucz nas, jak Cię kochać mamy, abyś mógł przyjść do nas, jak obiecałeś i uczynić sobie mieszkanie w sercach naszych. Jesteś Nauczycielem naszym, naucz nas więc znać Twoją wolę i daj nam łaskę wypełniania jej wiernie i z radością. Amen.

Zdrowaś Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Tekst Koronki na podstawie strony: karmelitanki.pl.

Pobierz Koronkę w wersji do druku